31/08/2018

Hà Nội rà soát việc quản lý sử dụng đất ven sông làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng

UBND TP Hà Nội vừa có Công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã rà soát, báo cáo việc quản lý, sử dụng đất ven sông làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

kiem-tra4-e1535692569486

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã liên quan kiểm tra, rà soát, xác định các vị trí phù hợp làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông đảm bảo các tiêu chí về vị trí, diện tích, điều kiện hoạt động, sử dụng đất.

Bên cạnh đó, bãi chứa phải có đường vận chuyển thuận lợi từ bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ra các tuyến đường chính để ô tô tải ra vào, chở vật liệu xây dựng. Có diện tích đất từ 0,2ha trở lên (không áp dụng đối với các bãi chứa đã có hợp đồng thuê đất đúng quy định) để đáp ứng hạ tầng tối thiểu mặt bằng bãi trung chuyển, tránh manh mún, dàn trải. Cách khu dân cư từ 50m trở lên để hạn chế ảnh hưởng đến nhân dân về ô nhiễm bụi, tiếng ồn. Phù hợp các quy hoạch có liên quan, không ảnh hưởng thoát lũ, vị trí địa lý thủy văn ổn định, vùng nước trước bến không chồng lấn luồng tàu chạy.

Về điều kiện hoạt động của các bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven các sông: Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định pháp luật; dự án có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa do Sở Giao thông Vận tải cấp theo quy định pháp luật.

Điều kiện về quyền sử dụng đất: Đã được UBND thành phố, UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất hàng năm để sử dụng vào mục đích làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng theo quy định (hoặc chưa được cấp có thẩm quyền cho thuê đất theo quy định).

Căn cứ vào các điều kiện, tiêu chí trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo, đề xuất đối với từng trường hợp cụ thể để UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, UBND quận, huyện, thị xã có liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định các vị trí đảm bảo các tiêu chí để hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND thành phố; tổ chức giải tỏa toàn bộ các bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng của tổ chức, cá nhân không đảm bảo các điều kiện, tiêu chí quy định trên địa bàn, xong trước ngày 30/10/2018.

Các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động của bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp đủ điều kiện cho thuê đất hoạt động bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng; thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành đối với hoạt động của bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng.

Ngọc Mai/Môi trường và Cuộc sống