05/06/2015

Hà Nội: Quy hoạch chung xây dựng 1/10.000 huyện Chương Mỹ

UBND Hà Nội vừa duyệt Quy hoạch chung xây dựng 1/10.000 huyện Chương Mỹ đến năm 2030.

Đồ án quy hoạch 1/10.000 sẽ bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Chương Mỹ với 02 thị trấn Chúc Sơn, Xuân Mai và 30 xã nông thôn với tổng diện tích 23.241 ha, quy mô dân số 542.000 người.

18

Trong 23.241 ha tổng diện tích thì đất đô thị chiếm 8.324,63 ha gồm đất tự nhiên thị trấn sinh thái Chúc Sơn khoảng 1.786,97 ha và đất tự nhiên đô thị vệ tinh Xuân Mai khoảng 6.537,66 ha. Phần diện tích còn lại (14.916,29 ha) là đất nông thôn.

Thị trấn sinh thái Chúc Sơn nằm ở phía Đông Bắc và là trung tâm huyện Chương Mỹ về kinh tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa – lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị sinh thái, công nghiệp sạch và hỗ trợ vùng nông thôn. Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 1.786,97 ha, đất xây dựng khoảng 1.143 ha, dân số dự kiến năm 2030 là 71.000 người.

Đô thị vệ tinh Xuân Mai nằm ở phía Tây và là trung tâm kinh tế quan trọng, giáo dục đào tạo, đô thị và công nghiệp của huyện Chương Mỹ. Quy mô diện tích tự nhiên khoảng 6.537,66 ha, đất khu vực nội thị khoảng 3.585,76 ha, dân số dự kiến năm 2030 là 220.000 người..

Đồ án quy hoạch chung lưu ý việc phát triển 2 đô thị Xuân Mai và Chúc Sơn theo hướng khai thác quỹ đất gò đồi, có năng suất thấp để xây dựng đô thị, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp năng suất cao vào mục đích xây dựng.

Là huyện ngoại thành phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội, Chương Mỹ có phía Bắc giáp huyện Quốc Oai; phía Đông giáp quận Hà Đông và huyện Thanh Oai; Phía Nam giáp huyện ứng Hòa và huyện Mỹ Đức; Phía Tây giáp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Theo Tạp chí Bất động sản