30/08/2019

Hà Nội phê duyệt 31 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4589/QĐ-UBND, phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo đó, phê quyết kèm theo quyết định này là 31 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản (BĐS) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội.

UBND TP Hà Nội phê duyệt 31 quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Xây dựng Hà Nội. (Ảnh minh họa).

UBND TP Hà Nội phê duyệt 31 quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Xây dựng Hà Nội. (Ảnh minh họa).

Cụ thể: Đối với quy trình liên quan đến chứng chỉ ngành nghề, bao gồm: Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài; Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; Nâng cấp hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III; Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với các trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2, Điều 44a, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP); Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do bị mất, hư hỏng, hết hạn; Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp; Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III; Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III; Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III.
Đối với quy trình liên quan đến thẩm định, điều chỉnh dự án, bao gồm: Quy trình thẩm định/điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước TP Hà Nội, được xây dựng trên địa bàn TP; Quy trình thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước, dự án sử dụng vốn khác xây dựng trên địa bàn TP; Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán/điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn TP Hà Nội.
Đối với quy trình liên quan đến việc cấp phép xây dựng, gồm: Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại TP Hà Nội; Chấp thuận chủ trương xây dựng dự án nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật nhà ở năm 2014 (trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đầu tư, Luật đầu tư công); Chấp thuận chủ trương xây dựng dự án nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.
Đối với quy trình liên quan đến việc cho thuê, thuê mua nhà ở, gồm: Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc quyền sở hữu Nhà nước; Thông báo nhà ở được hình thành trong tương lai đủ điều kiện để bán, cho thuê mua; Thuê nhà ở công vụ thuộc quyền quản lý của UBND cấp tỉnh; Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc quyền sở hữu Nhà nước; Cho thuê nhà ở cũ thuộc quyền sở hữu Nhà nước; Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; Hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước tháng 8/1945 cải thiện nhà ở (mức hỗ trợ 25 triệu đồng).
Đối với quy trình liên quan đến cây xanh và BĐS, gồm: Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển xây xanh; Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS do bị mất, hư hỏng hoặc hết hạn; Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư; Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội do UBND TP và UBND các quận, huyện, thị xã quyết định việc đầu tư.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/8/2019.
Mai Văn/Kinh tế Đô thị