08/12/2014

Hà Nội: Nợ thuế đất vượt 6.000 tỷ đồng

Gần 18.000 tỷ tổng số nợ thuế trên địa bàn, riêng số nợ thuế đất đai đã hơn 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 55%. DN đang rơi vào tình trạng không bán được hàng, không còn tiền nộp thuế.

Đó là con số nợ thuế mà UBND TP Hà Nội đưa ra tính đến hết tháng 11/2014. UBND TP Hà Nội cho rằng, tình hình nợ thuế vào những tháng cuối năm đã có xu hướng giảm so với những tháng đầu năm, nhất là giảm nợ thuế, phí. Tuy nhiên, tổng số nợ vẫn lên tới 17.893 tỷ đồng, tăng 30,8% (4.209 tỷ) so với nợ thời điểm 31/12/2013, trong đó nợ thuế, phí 6.951 tỷ.

thuedat

Số nợ thuế liên quan đến đất trên địa bàn thủ đô đã lên đến hơn 6.000 tỷ, tăng hơn 50% so với 2013.

Nguyên nhân được xác định do nhiều DN, tổ chức kinh tế khó khăn về tài chính, mất khả năng thanh toán. Dù cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ (trích tiền từ tài khoản, thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng) nhưng vẫn không thu được nợ. Nhiều hộ kinh doanh đã tự nghỉ, bỏ kinh doanh, cơ quan thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương đôn đốc nhưng vẫn không thu được nợ.

Đối với các khoảng nợ liên quan đến đất cũng lên mức 6.274 tỷ đồng, tăng 55,3% (tăng 2.003 tỷ) so thời điểm 31/12/2013, trong đó nợ tiền sử dụng đất 4.866 tỷ của 74 dự án. Nguyên nhân nợ tăng tập trung chủ yếu do các dự án được gia hạn đến hạn nộp nhưng chưa có tiền nộp ngân sách, cơ quan thuế đưa vào theo dõi nợ. Trong tổng số tiền chậm nộp trên có 3.563 tỷ thực tế rất khó thu.

 

Theo Infonet