18/05/2016

Hà Nội: Lập quy hoạch Tổ hợp Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số chỉ đạo về việc lập quy hoạch Tổ hợp Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới tại huyện Đông Anh.


Phối cảnh minh họa dự án.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP đồng ý với đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về ranh giới nghiên cứu Tổ hợp Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới tại huyện Đông Anh. Chủ tịch UBND TP giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc hướng dẫn chỉ đạo nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và đồ án quy hoạch chi tiết khu vực Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia mới, thẩm định trình UBND TP theo quy định.

UBND TP giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội khẩn trương cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ và số liệu hạ tầng kỹ thuật khu đất để phục vụ công tác lập quy hoạch. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND huyện Đông Anh và đơn vị có liên quan xác định cắm mốc giới khu đất ngoài thực địa, lập hồ sơ thu hồi đất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

UBND TP giao UBND huyện Đông Anh tổ chức tuyên truyền, thông báo để nhân dân địa phương được biết chủ trương của Chính phủ về việc quy hoạch xây dựng Tổ hợp Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới tại khu vực dự kiện theo ranh giới xác định, chuẩn bị địa điểm phù hợp để tổ chức lễ khởi công trong tháng 6/2016.

Quốc Bình/Báo Xây dựng