27/06/2018

Hà Nội lập danh sách các chủ đầu tư có dự án xảy ra tranh chấp

(UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn về việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn.

Văn bản nêu rõ, đối với các chung cư thương mại chưa thành lập ban quản trị, không có kinh phí bảo trì…, UBND các quận, huyện phải kiểm tra, đôn đốc xử lý. Yêu cầu các địa phương xây dựng phương án và tổ chức thực hiện đối với các chung cư chưa đủ điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư (có thể do chưa đủ hộ dân, số người tham dự không đạt tỷ lệ…).

Những nội dung này cần phải báo cáo Sở Xây dựng để cơ quan này kiểm tra, hướng dẫn. Lãnh đạo Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận, huyện tổng hợp, xử lý các trường hợp theo quy định.

UBND Thành phố cũng yêu cầu lập danh sách các chung cư xảy ra tranh chấp để theo dõi, báo cáo, xem xét năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác

Công văn cũng nhấn mạnh, UBND Thành phố sẽ xem xét năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác. Sở Tài nguyên và Môi trường không được đề xuất giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách theo dõi nói trên.

Đức Thành/Đầu tư Bất động sản