09/11/2020

Hà Nội: Kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5269/UBND-SXD ngày 6-11-2020 về tăng cường công tác kiểm tra, xác minh, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai theo nội dung phản ánh của báo chí.

Theo nội dung công văn trên, UBND 7 quận, huyện (Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng) tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, đất đai; xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên quan theo quy định.

Các quận, huyện trên báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, đồng thời gửi các sở chuyên ngành của thành phố để tổng hợp theo lĩnh vực ngành; thông tin kết quả xử lý đến các cơ quan thông tấn, báo chí theo luật định.

Trong công văn này, UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, triệt để các vi phạm trật tự xây dựng, đất đai phát sinh; chủ động tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin khi báo chí phản ánh, kịp thời xử lý theo thẩm quyền đối với các vụ việc trên địa bàn quản lý, trả lời báo chí theo quy định…

Thúy Nga/Hà Nội mới