07/02/2020

Hà Nội họp xem xét về giá đất

Ngày 6/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND TP tháng 2/2020 để xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại phiên họp, tập thể UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến và biểu quyết về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP Hà Nội; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế – xã hội trên địa bàn TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của UBND TP đối với 3 lĩnh vực thủy lợi, thông tin – truyền thông, du lịch.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp

Các thành viên 5 thể UBND TP cũng cho ý kiến về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất và xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn TP Hà Nội, áp dụng từ ngày 1/1/2020; ban hành hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ thu tiền thuê đất, xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền thuê đất, thu tiền sử dụng đất vượt hạn mức khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định trên địa bàn TP Hà Nội, áp dụng từ ngày 1/1/2020.

Các thành viên tập thể UBND TP Hà Nội cũng đã cho ý kiến về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn TP; ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí khi công nhận danh hiệu làng nghề, nghề truyền thống, làng nghề truyền thống. /.

Bảo An/Báo Pháp luật