12/07/2021

Hà Nội hoàn thành 290.303m2 sàn nhà ở

Thông tin về công tác phát triển nhà ở 6 tháng đầu năm 2021, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp quản lý và phát triển nhà ở theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững gắn với quy hoạch và tiến trình phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố có 4 dự án nhà ở thương mại đã hoàn thành, tương ứng 290.303m2 sàn nhà ở (2.558 căn hộ). Ngoài ra, có 71 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố đang triển khai xây dựng, tương ứng với 154.414 căn hộ; trong đó có 9 dự án phát triển nhà ở xã hội với 8.756 căn hộ.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng đang triển khai rà soát kết quả phát triển nhà ở xã hội, đôn đốc các chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai; tổ chức kiểm tra các dự án nhà ở trên địa bàn, nhất là các dự án nhà tái định cư…

Dạ Khánh/Hà Nội mới