18/06/2015

Hà Nội: Giá đất Dự án đường Xuân Thủy đến cống Ma Khay

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Xuân Thủy đến cống Ma Khay (bổ sung phần mở đường Xuân Thủy), tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

duõnguanthuy

Theo đó, giá đất ở làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ như sau: Các thửa đất ở vị trí 1 đường Xuân Thủy: 67.200.000 đồng/m2 (sáu mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng một mét vuông); Các thửa đất ở vị trí 2 đường Xuân Thủy: 37.680.000 đồng/m2 (ba mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng một mét vuông); Các thửa đất ở vị trí 3, 4 đường Xuân Thủy: 30.960.000 đồng/m2 (ba mươi triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng một mét vuông).

Giá bán căn hộ tái định cư, được thực hiện theo chính sách giá quy định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Theo KTDT