12/01/2017

Hà Nội đồng ý xây dựng đề cương chương trình phát triển đô thị

UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 09/TP-UBND truyền đạt kết luận của UBND thành phố tại phiên họp tập thể UBND TP thường kỳ tháng 12/2016 về nội dung “Chương trình phát triển đô thị TP Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 và Chương trình phát triển đô thị trung tâm TP Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050”.

Cụ thể, Chương trình phát triển đô thị TP Hà Nội là một chương trình quan trọng trong chương trình công tác của thành phố, liên quan chiến lược phát triển đô thị trung tâm và toàn TP Hà Nội cần nghiên cứu kỹ lưỡng và sớm hoàn thiện, phê duyệt để tổ chức thực hiện. Theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy Khóa XVI, Chương trình phát triển đô thị TP cần phải xin ý kiến của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy.

UBND TP Hà Nội đồng ý giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc (Ban Quản lý dự án quy hoạch xây dựng trực tiếp thực hiện) tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị TP khẩn trương xây dựng đề cương, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND TP trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Về đơn vị tư vấn, đồng ý giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện. Nên lựa chọn thêm tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm phối hợp thực hiện để đảm bảo tầm nhìn dài hạn và khả thi cho Chương trình; kinh phí trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2017.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc cần xác định cụ thể lộ trình, kế hoạch xây dựng Chương trình, nêu rõ các mốc thời gian hoàn thành đề cương, Chương trình (thời gian lập, báo cáo, trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy Ban Thường vụ Thành ủy, thẩm định, trình duyệt); để đảm bảo thủ tục trình UBND TP Hà Nội phê duyệt trong năm 2017.

Theo chinhphu.vn