25/09/2015

Hà Nội đầu tư gần 86 tỷ đồng cung cấp nước sạch nông thôn

Dự án đấu nối, mở rộng mạng cấp nước sạch cho bà con các xã Lệ Chi, Kim Sơn, Dương Quang của huyện Gia Lâm (Hà Nội), dài khoảng 109.000m với tổng mức đầu tư gần 86 tỷ đồng sẽ được thực hiện trong hai năm (2015-2016).


(Nguồn: TTXVN)

Công ty cổ phần Đào tạo và Xây lắp điện Hà Nội làm chủ đầu tư dự án hoạt động trong vòng 30 năm này.

Dự án đưa vào hoạt động phục vụ cung cấp nước sạch cho nhân dân các xã Lệ Chi, Kim Sơn, Dương Quang (Gia Lâm), với mạng đường ống đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định lâu dài, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, các cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn.

Dự án này còn là từng bước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn.

Thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty cổ phần Đào tạo và Xây lắp điện Hà Nội tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của tổng mức đầu tư, về cơ cấu nguồn vốn đầu tư tự kê khai, tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu, số liệu trong hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt.

Bên cạnh đó, tuyệt đối tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và chính sách hiện hành của nhà nước và thành phố Hà Nội trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của nhà nước và thành phố Hà Nội về đầu tư xây dựng và cấp nước sạch nông thôn.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục lập, đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng nước sạch sản xuất ra và xây dựng phương án giá bán nước sạch phù hợp với từng đối tượng sử dụng theo quy định hiện hành, đồng thời phối hợp thẩm định giá thành, giá bán nước sạch của doanh nghiệp cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn, trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định; đề xuất phương thức, mức cấp bù trong trường hợp giá bán nước sạch do Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thấp hơn giá thành được tính đúng, tính đủ theo quy định.

Theo Vietnamplus