18/11/2015

Hà Nội đầu tư gần 20 tỷ đồng xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch đô thị

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2. Dự án do Sở Quy hoạch – Kiến trúc làm chủ đầu tư, quản lý và vận hành.


Mục tiêu của dự án nhằm hợp lý toàn bộ các quy hoạch và kiểm soát về mặt kiến trúc, không gian đô thị.

Theo quyết định, bổ sung và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ hệ thống thông tin quy hoạch đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2; mua sắm bổ sung và triển khai phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng về hệ thống thông tin quy hoạch đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2; tạo lập cơ sở dữ liệu GIS về thông tin quy hoạch đô thị TP Hà Nội và từng bước nhập dữ liệu vào hệ thống; đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ năng lực quản trị và duy trì hoạt động của hệ thống, có khả năng sử dụng, khai thác tài nguyên trên hệ thống phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động chuyên môn được giao. Tổng mức đầu tư cho các hạng mục công việc này dự kiến 19,55 tỷ đồng từ ngân sách TP.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch kiến trúc của TP Hà Nội để quản lý toàn bộ các quy hoạch và kiểm soát về mặt kiến trúc, không gian đô thị. Quản lý thông tin quy hoạch đô thị, kiểm soát phát triển, trao đổi kết nối thông tin với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố… trên cơ sở kết nối số hóa dữ liệu GIS nhanh, chính xác, chất lượng cao. Xây dựng và hoàn thiện quy trình cung cấp thông tin quy hoạch đô thị cho người dân, doanh nghiệp cũng như mọi thành phần xã hội.

Trước mắt, Sở Quy hoạch – Kiến trúc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước cũng như của TP về quản lý dự án đầu tư.

Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nghiên cứu, tính toán các phương án thiết kế để phân tích, lựa chọn phương án thiết kế đảm bảo tối ưu về kinh tế, kĩ thuật trên tất cả các mặt (số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn kĩ thuật), đầu tư tiết kiệm, hiệu quả cao, không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan đề xuất phương án triển khai phù hợp và hiệu quả đối với các ứng dụng dùng chung mà thành phố đã tổ chức triển khai cho các đơn vị.

Theo Báo Xây dựng