26/12/2018

Hà Nội: Đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6920/QĐ-UBND về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, đặt tên 42 đường, phố, 01 công trình công cộng và điều chỉnh độ dài 05 tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài đường, phố, đặt tên công trình công cộng; về ý nghĩa của địa danh, danh nhân được đặt tên cho các đường phố mới, công trình công cộng và đường, phố được điều chỉnh độ dài.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và đơn vị liên quan thực hiện việc phân định ranh giới, gắn biển tên 42 đường, phố, 01 công trình công cộng mới đặt tên và 05 tuyến đường, phố điều chỉnh độ dài trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã có đường phố được đặt tên và điều chỉnh độ dài xây dựng kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều chỉnh hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ liên quan đến các hộ dân đang sinh sống tại địa bàn, bảo đảm ổn định tại cơ sở.

T.Quang/Pháp luật và Xã hội