19/03/2020

Hà Nội: Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và thủ tục hành chính các lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Các lĩnh vực gồm: Hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

2023_image001

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này là danh mục 21 thủ tục hành chính cấp thành phố gồm: 01 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, 11 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng, 03 thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở và công sở, 01 thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu xây dựng, 02 thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh bất động sản, 03 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố.

Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 4892/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017, số 4893/QĐ-UBND, ngày 25/7/2017, số 8385/QĐ-UBND, ngày 01/12/2017; số 4263/QĐ-UBND, ngày 9/8/2019, của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Mộc Miên/Báo Xây dựng