14/08/2017

Hà Nội có thêm Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn

Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn có chức năng tham gia, nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và nông thôn; thực hiện tư vấn thiết kế, cung cấp các dịch vụ công về thông tin quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn Thành phố.
Quy hoạch Hà Nội, Ảnh minh hoạ

Quy hoạch Hà Nội, Ảnh minh hoạ

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5272/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc đô thị và Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội.

Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn có Trụ sở chính đặt tại: Tầng 1, nhà N5B – N5C, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2: Số 146 đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ có liên quan của Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc đô thị Hà Nội và Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn Hà Nội theo đúng quy đinh của pháp luật.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định; chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm.

Trung tâm có chức năng: Tham gia, nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và nông thôn theo quy định của pháp luật; thực hiện tư vấn thiết kế, cung cấp các dịch vụ công về thông tin quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn Thành phố;

Tổ chức đào tạo, tập huấn và hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc đô thị, nông thôn; thực hiện các hoạt động tư vấn xây dựng và ứng dụng chuyển giao công nghệ trong lình vực quy hoạch kiến trúc đô thị; khảo sát địa hình, địa chất công trình, phục vụ công tác tư vấn thiết kế xây dựng và công tác quy hoạch xây dựng.

Bộ máy lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Quy hoạch – Kiến trúc; Phòng Nghiên cứu, Tư vấn và chuyển giao công nghệ; Phòng Khảo sát, đo đạc và mốc giới.

Reatimes.vn