03/02/2021

Hà Nội có thêm gần 7,3 triệu m2 sàn nhà ở

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trong năm 2020, đã có 99 dự án nhà ở, tương ứng với 7.276.495m2 sàn nhà ở trên địa bàn thành phố hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Cụ thể, trong năm 2020, trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã hoàn thành 5 dự án nhà ở xã hội với 550.281m2 sàn tương ứng với 5.348 căn hộ; 89 dự án nhà ở thương mại, tương ứng 6.571.944m2 sàn, 53.644 căn hộ; 5 dự án nhà ở tái định cư, tương ứng 154.270m2 sàn, 1.724 căn hộ.

Với kết quả như trên, cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu theo Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020, trình Thành phố chủ trương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2045 và Kế hoạch phát triển nhà ở 2021 – 2025.

Năm 2020 Hà Nội có thêm gần 7,3 triệu m2 sàn nhà ở.

Năm 2020 Hà Nội có thêm gần 7,3 triệu m2 sàn nhà ở

Cũng trong năm 2020, Sở Xây dựng đã chủ trì xây dựng dự thảo Đề án “Cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội”, lấy ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng. Hiện nay, đang tiếp tục hoàn chỉnh Đề án theo góp ý của Bộ Xây dựng và tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trong đó tham mưu cho Thành phố bố trí và gia hạn quỹ nhà tái định cư 1.876 căn hộ, thu hồi 2.508 căn hộ. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định chủ trương đầu tư đối với 7 dự án nhà ở xã hội đã được trao giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị hợp tác đầu tư năm 2020 của Thành phố.

Như vậy, tính chung trong giai đoạn 2016 – 2020, Thành phố Hà Nội hoàn thành cải tạo, xây dựng lại được 9 khối (block) và hiện nay đã giao 19 nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết 1/500 để thực hiện cải tạo, xây dựng lại 28 khu chung cư cũ trên địa bàn (với 834 nhà chung cư cũ, chiếm hơn 50% số lượng nhà chung cư cũ trên địa bàn).

Tuấn Dũng/Lao động thủ đô