05/12/2018

Hà Nội có kế hoạch xây mới và nâng cấp 170 trường học

Chiều 4/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 4/12/2017 của HĐND thành phố.

Theo đó, trong giai đoạn 2019-2020, ngoài các dự án cấp huyện đã được ngân sách thành phố hỗ trợ bổ sung, thành phố dự kiến bố trí khoảng 4.523 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho 18 huyện, thị xã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ưu tiên lĩnh vực giáo dục – xây mới và nâng cấp 170 trường học.

Nhiều trường học ở Hà Nội được xây dựng mới trong năm học 2018-2019

Nhiều trường học ở Hà Nội được xây dựng mới trong năm học 2018-2019

Trước đó, vào tháng 8/2018 sau khi có kết quả rà soát mạng lưới trường học trên địa bàn 30 quận, huyện, Sở GD&ĐT Hà Nội đã cho biết đến năm 2030, toàn thành phố cần cải tạo và xây mới 1.557 trường học với số vốn dự kiến cần tới 74.000 tỉ đồng.

Vân Anh/Báo Giáo dục và Thời đại