13/12/2016

Hà Nội: Cải tạo chung cư cũ giai đoạn 2016 – 2020

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP giai đoạn 2016 – 2020 và các năm tiếp theo, theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và phù hợp với hiện trạng quản lý sử dụng nhà ở chung cư cũ trên địa bàn TP, nêu rõ sự cần thiết, thực trạng, dân số, mục đích, yêu cầu an sinh tại các khu chung cư, thực trạng tham gia của các nhà đầu tư trong thời gian qua, xác định tiêu chí các khu chung cư cũ cần được cải tạo, giải pháp, lộ trình triển khai và tổ chức thực hiện.


Sở QHKT chủ trì, cùng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Sở TN&MT và UBND các quận (có tham khảo ý kiến của Bộ Xây dựng) đề xuất UBND TP chỉ đạo chung về nguyên tắc xác định ranh giới các khu chung cư cũ để thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà ở chung cư cũ trên địa bàn TP theo yêu cầu của UBND TP tại Văn bản số 5621/UBND-ĐT ngày 30/9/2016, báo cáo UBND TP trước ngày 20/12/2016.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trong cải tạo chung cư cũ; tổ chức hội thảo; hoàn thiện cơ chế; dự thảo tờ trình báo cáo Thường trực Thành ủy, HĐND TP, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đối với các nội dung đặc thù theo thẩm quyền quyết định, thực hiện xong trước ngày 31/01/2017.

TL/Báo Xây dựng