07/04/2020

Hà Nội bố trí hơn 4.680 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới trong năm 2020

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, trong đó, ngân sách thành phố bố trí cho các địa phương xây dựng nông thôn mới là hơn 4.680 tỷ đồng.

Diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc (Ảnh minh họa)

Diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc (Ảnh minh họa)

Thành phố phấn đấu đến hết năm 2020 có 96% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân của dân cư nông thôn đạt 53 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5% và số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 20 xã.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Hà Nội là địa phương tự chủ ngân sách. Từ năm 2016 đến hết năm 2019, thành phố đã bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó, ngân sách hỗ trợ trực tiếp gần 6.000 tỷ đồng, nguồn vốn hỗ trợ lồng ghép hơn 10.200 tỷ đồng.

Theo đó, năm 2020, ngân sách thành phố bố trí cho các địa phương xây dựng nông thôn mới là hơn 4.680 tỷ đồng, trong đó, ngân sách hỗ trợ trực tiếp 1.027 tỷ đồng, nguồn vốn hỗ trợ lồng ghép gần 3.660 tỷ đồng.

Tính đến nay, toàn TP, Hà Nội đã có 356/386 xã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (chiếm 92,2% tổng số xã). Bên cạnh đó, Hà Nội hiện đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 6 huyện được Thủ tướng Chính phủ trao bằng công nhận “Huyện nông thôn mới”.

Thanh Nga/Báo Đầu tư