12/06/2018

Hà Nội: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nghiêm cấm “om” hồ sơ

Chủ tịch UBND TP lưu ý, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT cần cải cách hành chính trên tinh thần tạo điều kiện tối đa, tuyệt đối không được “om” hồ sơ của doanh nghiệp.

ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy phát biểu tại buổi kiểm tra

Sáng 12/6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại” giai đoạn 2016 – 2020, tại Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (BQL NN).

Theo báo cáo của Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhìn chung, công tác quản lý và thực hiện dự án của Ban đã tuân thủ đúng quy định của nhà nước và thành phố về đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm tiến độ và hiệu quả. Đơn vị luôn tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời những hạn chế, phát huy những ưu điểm và có những đề xuất biện pháp cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: còn dự án khởi công chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; các dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi đã đủ điều kiện triển khai nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn… Ban cũng còn khó khăn về kinh phí chi trả lương và các hoạt động của đơn vị.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá, Ban đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, hướng dẫn của đoàn kiểm tra; Các dự án trong năm 2017 cơ bản đạt yêu cầu đề ra; tiến độ giải ngân, chuẩn bị các hồ sơ dự án 5 tháng đầu năm 2018 cao nhất trong các BQL dự án của TP….

“Ban đã mạnh dạn đề xuất các dự án giải ngân tốt để tăng cường nguồn lực theo đúng chỉ đạo cả Thủ tướng, Bí thư Thành ủy. Ban cần nghiên cức kỹ đề xuất cụ thể từng dự án, lãnh đạo TP sẽ xem xét”, Chủ tịch UBND TP nói.

Chủ tịch UBND TP cũng nêu rõ, báo cáo của Ban chưa nêu bật về nhận thức, và yêu cầu cần phải quán triệt từ đảng viên đến người lao động cả 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy bởi các chương trình này đều liên quan, kết nối với nhau; tầm quan trọng của các dự án mà Ban thực hiện bởi các công trình này đều liên quan đến kết cấu đô thị, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới…

Ban cũng cần xác định rõ được vai trò, vị trí của từng bộ phận, từng lãnh đạo, từng cán bộ. Phải xây dựng tính chuyên nghiệp hóa cao; quan hệ gắn chặt với các sở, ngành, địa phương liên quan để đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị ban cần tiếp tục rà soát vị trí việc làm, đảm bảo đời sống cán bộ, công chức, người lao động.“Những tồn tại đã được nêu rõ, cần có kế hoạch khắc phục, phân công rõ trách nhiệm. Tập thể lãnh đạo phải đoàn kết, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không được né tránh, đùn đẩy”, Chủ tịch UBND TP nhắc nhở.

Chủ tịch UBND TP cũng đặc biệt lưu ý, Nghị định 63/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức công-tư (PPP) sẽ có hiệu lực vào ngày 19/6, Ban phải khẩn trương tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp, không được để chậm chễ. “Cải cách hành chính trên tinh thần tạo điều kiện, không được phép “om” hồ sơ. Đầu tư có thời cơ, để trôi qua rồi sẽ không hiệu quả”, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Phú Khánh/An ninh Thủ đô