29/03/2023

Hà Giang công bố chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(KTVN) – Sáng 29/3, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ Công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Giang đến năm 2035 và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Sơn, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đã công bố Quyết định số 2500 ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Giang đến năm 2035.

Theo quyết định, mục tiêu của chương trình nhằm đẩy mạnh tốc độ đô thị hoá tại trung tâm các huyện, khu trung tâm các xã, thị trấn trên địa bàn; từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị tỉnh Hà Giang phát triển bền vững, có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; có sắc thái kiến trúc đô thị riêng và môi trường, chất lượng sống tốt; có vị thế và tính cạnh tranh cao trong phát triển KT-XH khu vực và quốc gia.

Chương trình đề ra các chỉ tiêu về tỷ lệ đô thị hóa: Giai đoạn 2021 – 2025 đạt khoảng 28,6%; giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 35%; giai đoạn 2031-2035 đạt khoảng 40%.

Lãnh đạo Sở Xây dựng công bố quyết định của UBND tỉnh

Về nhà ở, phấn đấu đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 24,8 m2 sàn/người; đến năm 2030 diện tích nhà ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 30 m2 sàn/người.

Về giao thông, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị trung bình đạt 11% và đạt 13% vào năm 2030. Tỷ lệ vận tảu hành khách công cộng đạt 15-20% vào năm 2025 và đạt 25-30% vào năm 2030.

Cùng với đó, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang cũng công bố Quyết định số 2435 ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Chương trình với mục tiêu nhằm phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu về xây mới và cải tạo nhà ở của người dân, đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn. Phát triển nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Đồng thời, phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của Nhà nước, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; hạn chế tình trạng đầu cơ, lãnh phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở.

Xác định nhu cầu nhà ở đô thị và nông thôn, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các khu, cụm công nghiệp làm cơ sở lập kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang trao hồ sơ 2 chương trình cho lãnh đạo Phòng Kinh tế – hạ tầng các huyện, thành phố Hà Giang

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình trong giai đoạn 2021 – 2025 là 46.344 tỷ đồng, nguồn vốn trong giai đoạn 2026 – 2030 là 61.440 tỷ đồng.

Đồng thời, đề ra 6 nhóm giải pháp thực hiện, gồm: Giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách; giải pháp về quy hoạch, phát triển quỹ đất; giải pháp nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án; nhóm giải pháp về nguồn vuốn và thuế; nhóm giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản nhà ở; nhóm giải pháp phát triển nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Quang Tuyền