06/09/2017

Góp ý dự án chống ngập nước giai đoạn 2016 – 2020 tại TP Hồ Chí Minh

Về việc góp ý đối với dự án chống ngập nước giai đoạn 2016-2020, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2061 /BXD-HTKT phúc đáp Văn phòng Chính phủ.


Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, các tiểu dự án chống ngập thành phố bao gồm 36 dự án đã được bố trí vốn trung hạn 2016-2020 với nguồn vốn 10.000 tỷ đồng. Căn cứ vào Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, các tiểu dự án này cần phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lấy ý kiến của HĐND TP.HCM trình Thủ tướng Chính phủ. Việc UBND TP.HCM kiến nghị cho phép lập Đề án mà không cần lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là chưa phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng.

Hiện nay, tại TP.HCM thường xảy ra ngập úng khi có mưa lớn và triều cường hoặc khi xuất hiện đồng thời cả hai yếu tố trên. Do tính chất phức tạp về nguyên nhân cũng như tình hình ngập nước của thành phố, các dự án chống ngập cần phải được nghiên cứu, rà soát kỹ đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chuyên ngành thoát nước, Quy hoạch chung xây dựng đô thị, Quy hoạch thủy lợi chống ngập thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời phải làm rõ các nội dung của dự án theo đúng quy định tại Điều 53 Luật Xây dựng; Điều 17, 19 Luật Đầu tư công.

Việc đề xuất thay Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bằng Đề án là chưa đảm bảo các nội dung nêu ở trên (được nghiên cứu đầy đủ và chặt chẽ) và đảm bảo các tiểu dự án được đề xuất thực hiện có tính kết nối, đồng bộ theo đúng mục tiêu và đạt được hiệu quả giảm ngập, làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi ở bước tiếp theo.

Đoan Trang/BXD