22/03/2016

Giao lưu trực tuyến về việc làm và sử dụng lao động sau đào tạo trong các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Xây dựng

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng tổ chức buổi giao lưu trực tuyến về chủ đề “việc làm và sử dụng lao động sau đào tạo” vào 14h chiều ngày 24/3/2016. Dự buổi giao lưu sẽ có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, một số cục, vụ chức năng thuộc Bộ, một số cơ sở đào tạo, doanh nghiệp ngành Xây dựng.

Theo đại diện Ban Biên tập Báo Xây dựng: buổi giao lưu nhằm mục đích tạo điều kiện cho sinh viên, thanh niên đang học tập trong các cơ sở đào tạo ngành Xây dựng phát huy tinh thần năng động của tuổi trẻ, nắm bắt những thông tin mới nhất về ngành Xây dựng từ đó có những định hướng chuẩn trong việc học tập nghiên cứu phục vụ cho ngành Xây dựng trong công cuộc xây dựng đất nước, hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, buổi giao lưu còn cung cấp thông tin về tình hình hoạt động năm 2016 của Đoàn Bộ, Chi đoàn cơ sở trực thuộc ngành xây dựng; một số định hướng lớn trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm 2016; hiến kế của sinh viên, thanh niên ngành xây dựng đối với công tác Đoàn và phong trào sinh viên; định hướng việc làm cho thanh niên, sinh viên ngành Xây dựng sau khi tốt nghiệp các cơ sở đào tạo.

Buổi giao lưu sẽ được thực hiện thông qua website của Báo điện tử Xây dựng:www.baoxaydung.com.vn.