18/08/2023

Giám sát thị trường bất động sản và nhà ở xã hội tại 8 bộ ngành, 12 địa phương

(KTVN) – Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát trực tiếp tại 8 bộ ngành và 12 địa phương về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội; trong đó có Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng…

Chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch chi tiết, giám sát và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội 2015-2023”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn giám sát cho biết, các đối tượng chịu sự giám sát và các cơ quan liên quan yêu cầu báo cáo theo đề cương gồm: Chính phủ và 11 bộ, ngành, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu (Ảnh: Vietnamnet)

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố không tổ chức đoàn giám sát về chuyên đề này, nhưng có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện tại địa phương và kết quả giám sát, gửi báo cáo về Đoàn giám sát.

Đoàn giám sát sẽ thực hiện giám sát trực tiếp tại 8 bộ, gồm: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra, còn có 12 địa phương, gồm: Hà Nội, TP.HCM,  Đà Nẵng, Hải Phòng,  Cần Thơ, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên sẽ được giám sát về phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội.

Đoàn giám sát có thể điều chỉnh kế hoạch giám sát và yêu cầu các đối tượng chịu sự giám sát, các cơ quan có liên quan báo cáo bổ sung nội dung ngoài đề cương để giám sát, làm rõ các nội dung thuộc phạm vi chuyên đề giám sát.

Đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản, tập trung giám sát các nội dung về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai quản lý thị trường bất động sản.

Tiếp đó là công tác quy hoạch (liên quan đến việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bố trí quỹ đất cho phát triển thị trường bất động sản; tác động, ảnh hưởng của các quy hoạch đến sự phát triển của thị trường bất động sản; giám sát quy hoạch…).

Giám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp bất động sản về quy mô, số lượng doanh nghiệp thành lập, hoạt động, giải thể, phá sản; năng lực tài chính; thực hiện các chính sách về thuế và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh bất động sản.

Giám sát việc triển khai các dự án bất động sản; việc sử dụng đất để thực hiện dự án bất động sản; chuyển nhượng dự án bất động sản; các loại hình bất động sản mới; Đặt cọc trong giao dịch kinh doanh bất động sản; thanh toán trong giao dịch bất động sản; hợp tác quốc tế về kinh doanh bất động sản.

Giám sát tín dụng của thị trường bất động sản; Kinh doanh dịch vụ bất động sản; công khai, minh bạch thông tin về thị trường bất động sản; điều tiết thị trường bất động sản; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra còn có công tác tiếp nhận, thụ lý, điều tra, khởi tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án liên quan đến kinh doanh bất động sản; tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan chuyên môn.

Đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết sẽ tập trung giám sát các nội dung về chương trình, kế hoạch, các hình thức phát triển nhà ở xã hội; đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội; quỹ đất, nguồn vốn để xây dựng nhà ở xã hội.

Giám sát việc thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội; loại nhà và tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà ở xã hội; việc xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội; nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; về quản lý, vận hành nhà ở xã hội.

Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội sẽ đánh giá một cách toàn diện, khách quan, trung thực các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.

Tuyết Ngân