06/06/2016

Giảm khí thải độc hại trong sản xuất xi măng

Khí thải từ các nhà máy xi măng, than từ các nhà máy điện, sinh khối và năng lượng từ chất thải của các nhà máy thường chứa các loại khí có tính axit như hydro clorua, sulfur dioxide và hydrogen fluoride, là một nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường cao.

Hướng dẫn về phát thải công nghiệp (2010/75 / EU) bao gồm việc kiểm soát khí thải và đặt ra giới hạn nghiêm ngặt đối với một số chất ô nhiễm. Để quản lý hiệu quả tác động môi trường của một cơ sở, điều quan trọng là phải nhận thức được chính xác những tác động đó là gì.

FPE Global đã thành lập một số giải pháp sáng tạo để kiểm soát vấn đề này, giúp giảm hơn 90% lượng phát thải khí thải độc hại. Một phương pháp bao gồm việc đưa vào một loại bột với khối lượng lớn như vôi hoặc natri bicarbonate thẳng vào ống dẫn khí thải tại điểm tối ưu. Theo đó, trên 99% HCl, trên 95% HF và hơn 95% SO2 có thể được loại bỏ. Ngoài ra, khối lượng lớn bột than hoạt tính cũng được sử dụng để xử lý các loại khí không mong muốn như thủy ngân, NOx và SOx.

Để đáp ứng yêu cầu về môi trường FPE Global đã phát triển sản phẩm đưa khí nén vào hệ thống, bao gồm việc tự động đưa bột vào ống dẫn xả khí thải. Lợi ích độc đáo của phương pháp này dễ dàng được cài đặt vào một nhà máy hiện tại sử dụng một chiếc xe tải nâng. Khi ở vị trí xác định, công cụ này kết nối với máy nén khí và cung cấp nguồn điện 3 pha. Hệ thống này thường được điều khiển bởi một màn hình, gắn trong ống khí thải, lượng bột cần thiết được định trước, giúp giảm thiểu khí thải.

Thu Giang (Theo World Cement)/Báo Xây dựng