17/11/2015

Giải thưởng tìm kiếm những ý tưởng thiết kế tiên phong và sáng tạo cho khu vực Châu Á

Giải thưởng FuturArc Prize (http://www.futurarcprize.com ) tìm kiếm những ý tưởng thiết kế tiên phong và sáng tạo cho khu vực Châu Á. Cuộc thi tạo một diễn đàn cho các chuyên gia và sinh viên có niềm đam mê thực sự về môi trường. Thông qua khả năng sáng tạo của thí sinh chúng tôi mong muốn nắm bắt được tầm nhìn về một tương lai bền vững.

FAP2015_HsAd_Horizontal_Launch_12092-Copy

Chủ đề cho năm 2016 là Vấn đề Nhỏ, Tác động Lớn. Tabula rasa (tờ giấy trắng) là sự xa xỉ đối với chúng ta. Các thành phố và khu vực lân cận, những dòng người di chuyển phức tạp và những tài nguyên phục vụ cho họ, đa số đã được đặt để và đang hoạt động, dù có thành công hay không. Thông thường, quy mô trung bình giữa tòa nhà và cơ sở hạ tầng không được chú ý – lĩnh vực tế nhị đó giữa sự phát triển riêng tư và mạng lưới đô thị, cái thế giới mong manh lưng chừng đó giữa có quy hoạch và thiếu quy hoạch. Đây là những vấn đề chung của chúng ta. Nó có thể là không gian công cộng, nó có thể là nơi làm tổ cho chim; nó có thể là một ống dẫn nước. Nó cũng có thể là tất cả những điều bên trên. Phần không gian này vô hình trung có vận hành hay không, vẫn không được hỗ trợ hoặc chú ý. Và bởi vì nó không có tên, không có giám sát, nó bị bỏ phí hoặc (tệ hơn) là bị loại bỏ trong chu kỳ vô tận của việc đổi mới đô thị.

Giả sử chúng ta có thể cho rằng phần không gian đó là hành vi nhỏ của việc đâm thủng sinh thái? Điều đó sẽ như thế nào, và quan trọng hơn nữa, nó sẽ đưa ra cách thức thay đổi nào? Làm thế nào nhiều vấn đề nhỏ – hoạt động như những yếu tố rời rạc nhưng tác động cùng lúc, gây ra một sự thay đổi có hệ thống, đem lại cho chúng ta những thành phố đáng sống hơn, vững vàng hơn?

Bài dự thi cần miêu tả:

1/ Hệ thống các loại Vấn đề Nhỏ. Chúng đóng vai trò gì hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của một thành phố / vùng lân cận riêng biệt.

2/ Mạng lưới các Vấn đề Nhỏ. Có bao nhiêu vấn đề nhỏ, được kết hợp với nhau và sắp sếp có chiến lược để tạo thành một mạng lưới các mối quan hệ.

3/ Tác động của các Mạng lưới: Các mạng lưới mới cải thiện khả năng sống và khả năng phục hồi của thành phố / khu vực lân cận như thế nào?

4/ Sự hình thành của các Mạng lưới: mạng lưới này sẽ được thực hiện từng bước thế nào? mở rộng thế nào?

Ai sẽ là người đảm nhận? Nguồn vốn từ đâu? Ai sẽ là người trông coi?

Mỗi bài dự thi sẽ tạo một tình huống sao cho việc đề xuất, thông qua khả năng nhân rộng, tượng trưng một ý tưởng chiến lược cho một thành phố bền vững châu Á. Địa điểm được lựa chọn tùy vào ý tưởng thí sinh và được giải thích rõ ràng khi nộp bài dự thi. Chỉ chấp nhận các địa điểm tại Châu Á hoặc Úc.

Giải thưởng tiền mặt* bao gồm:

Giải Kiến trúc sư: Giải Sinh Viên:

Giải Nhất: S$15,000 Giải Nhất: S$5,000

Giải nhì: S$8,000 Giải Nhì: S$3,000

Giải Ba: S$4,000 Giải ba: S$2,000

(* Giải thưởng có thể thay đổi)

Trang web hiện đã có thông tin chi tiết về giải thưởng, ban giám khảo và yêu cầu bài dự thi: www.futurarcprize.com. Hạn chót đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ: ngày 21 tháng 12 năm 2015.