06/10/2020

Giải thưởng loa thành 2020 gia hạn đến ngày 15/10/2020

Theo đề nghị của nhiều Trường Đại học, Ban Tổ chức Giải thưởng Loa Thành chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch năm 2020 gửi thông báo số 2 tới Nhà Trường và Văn phòng Khoa Kiến trúc – Quy hoạch – Nội thất về việc gia hạn nộp bài Giải thưởng Loa Thành chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch năm 2020 đến ngày 15/10/2020. 

20A10041-tckt-03-768x576

Thông tin chi tiết:

 • Số lượng đồ án gửi dự thi theo tỷ lệ quy định: 1 đồ án/ 30 sinh viên ngành kiến trúc – quy hoạch đô thị và trang trí nội – ngoại thất. Từ sinh viên thứ 31 được gửi thêm 1 đồ án.
 • Tiêu chí chọn đồ án dự thi chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch:

Cùng với các tiêu chí chung của giải thưởng Loa Thành là: Tính tổng hợp kiến thức, tính khoa học, tính thực tiễn và thể hiện đẹp, Hội KTS Việt Nam đề nghị các trường xét chọn đồ án chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch chú trọng những tiêu chí sau:

 • Nội dung đồ án: Mang tính xã hội và nhân văn, giải quyết được những vấn đề thiết thực. Khuyến khích các đề tài kiến trúc liên quan đến vấn đề phòng chống thảm họa, thiên tai, dịch bệnh…
 • Ý tưởng sáng tạo: Mới, độc đáo, gắn với việc giải quyết tốt các yêu cầu công năng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tiếp cận xu hướng thiết kế tiết kiệm, bền vững.
 • Đối tượng dự thi: Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành KT-QH của sinh viên hoặc nhóm sinh viên (không quá 3SV/đồ án) đạt 8 điểm trở lên, điểm trung bình học tập toàn khóa từ 7,0 điểm trở lên đối với hệ niên chế hoặc 2,5 điểm đối với hệ tín chỉ.
 • Hồ sơ dự thi:

Đồ án tốt nghiệp:

 1. Nội dung chính của đồ án (bao gồm các bản vẽ và thuyết minh) được trình bày và đóng quyển khổ A3 nộp dự thi 01 bộ.
 2. Để đảm bảo cho việc chấm thi công bằng, khách quan, trên hồ sơ bản vẽ và thuyết minh không ghi tên trường, tên sinh viên và giáo viên hướng dẫn mà điền mã số tự chọn gồm 02 chữ cái và 04 chữ số (ví dụ: AH-2356). Mã số này cũng được ghi trên bản trích ngang và bên ngoài phong bì tài liệu dự thi và CD/USB.

Phong bì tài liệu A4: ngoài ghi mã số tự chọn và tên đồ án, bên trong bao gồm:

 1. Công văn của Nhà trường đề nghị được tham gia cuộc thi kèm theo danh sách các đồ án và thí sinh,điểm đồ án tốt nghiệp, điểm trung bình toàn khóa đã được xét chọn đúng tiêu chí tại Hội đồng cơ sở kèm theo Bảng thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp từng ngành.
 2. Bảng điểm có chứng nhận của nhà trường cho từng thí sinh (điểm học tập và điểm tốt nghiệp).
 3. Bản giới thiệu tóm tắt nội dung đồ án khoảng 300 từ.
 4. Các bản nhận xét của thầy hướng dẫn và phản biện.
 5. Kết quả chấm của Hội đồng thi ĐATN xuất sắc cấp trường.
 6. Bản trích ngang có ảnh 4×6 của thí sinh theo mẫu đính kèm và photo chứng minh thư của sinh viên.
 7. CD hoặc USB có ghi file tổng hợp các bản vẽ khổ A3 định dạng .PDF và .PPT tổng dung lượng không quá 150Mb; file thuyết minh tóm tắt.DOC và ảnh chân dung sinh viên.JPG (để phục vụ công tác in ấn phát hành thành tài liệu).
 • Đơn đăng ký tải tại: Link
 • Thời gian và địa điểm nộp đồ án dự thi: Gia hạn thêm thời gian nộp bài dự thi. Thời gian nhận bài dự thi trước 16h ngày 15/10/2020

Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Số 40–Tăng Bạt Hổ, Hà Nội. ĐT: 04.38253648 – Người nhận: CN. Nguyễn Hồng Vân – 0912 880 800

Mọi chi tiết khác xin liên hệ: Nghiêm Hồng Hạnh – 0904 240 240

 • Về kinh phí hỗ trợ Giải thưởng Loa Thành chuyên ngành KT-QH:

Sau khi gửi hồ sơ dự thi, đề nghị gửi ngay kinh phí cho Ban Tổ chức cuộc thi theo Quy chế (QĐ số 08-2020/HĐGTLT, ngày 27/8/2020) và QĐ số 10-2020/HĐGTLT ban hành ngày 27/8/2020. Cụ thể:

Mức kinh phí đóng góp của các trư­ờng cho Ban Tổ chức Giải là 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng) cho mỗi đồ án dự thi.

Địa chỉ gửi kinh phí:

 • Gửi tiền mặt tại: Hội Kiến trúc sư Việt Nam – Số 40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.
 • Chuyển khoản: (Ghi rõ tên trường hoặc tên sinh viên – nộp phí GT Loa Thành) Hội Kiến trúc sư Việt Nam – Tài khoản: 10201.0000. 670111  – Tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.

Trân trọng thông báo và rất mong nhận được hồ sơ dự thi của các trường đầy đủ và đúng thời hạn.

Tạp chí kiến trúc