23/10/2018

Giải thưởng Kiến trúc quốc gia: Thông báo số 2

Ban tổ chức Giải thưởng Kiến trúc quốc gia đã chính thức đưa Thông báo số 1 về Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2018.

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) do Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 25-TTg ngày 19/01/1993 và giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm mục đích:

  • Thúc đẩy sáng tạo kiến trúc.
  • Tôn vinh các tác giả, tác phẩm kiến trúc xuất sắc.
  • Góp phần định hướng phát triển nền kiến trúc Việt Nam và nâng cao nhận thức cộng đồng về nghệ thuật kiến trúc.

Để góp phần định hướng sáng tạo kiến trúc theo xu hướng tiến bộ và có bản sắc Việt Nam, GTKTQG 2018 “khuyến khích ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các giải pháp kiến trúc” nhằm tạo môi trường sống tốt nhất cho cộng đồng. Qua đó, đề cao trách nhiệm của kiến trúc sư đối với xã hội, thúc đẩy phát triển kiến trúc bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Nội dung thông báo số 2:

giai-thuong-kien-truc-quoc-gia-2018-thong-bao-02-01

 

0002

 

giai-thuong-kien-truc-quoc-gia-2018-thong-bao-02-03 giai-thuong-kien-truc-quoc-gia-2018-thong-bao-02-04

 

0005 0006

Kiến Việt