15/11/2017

Giải thưởng Aga Khan 2016 – Ý niệm giản dị về một hồi quang

Về Giải thưởng Kiến trúc Aga Khan năm 2016 của mình, KTS Kashef Chowdhury chia sẻ: Hồi quang của một tàn tích là cảm giác. Sự mộc mạc, đơn giản mới là ý tưởng, mong muốn.

Có vẻ như Trung tâm Hữu nghị URBANA ở Gaibandha, Băng-la-đét, không chỉ được xây dựng, nó được điêu khắc bên dòng sông Jamula.

Một mê cung các mái vòm, sân, hiên và hồ bơi, tất cả được chế tác từ gạch thủ công một cách cẩn thận, kỹ lưỡng.

Trung tâm Hữu nghị URBANA là hình ảnh đẹp của nông thôn. Nó như là một tiếng vọng, hồi quang nhắc nhớ về những tàn tích Mahasthan hồi thế kỷ thứ 3 trước CN.

Nhịp điệu của ánh sáng và bóng tối làm nổi bật chất lượng của gạch.

Nằm trong khu vực dễ bị lũ lụt, với lớp đất phủ trên mái, khu phức hợp xuất hiện như một tường đất, bờ đê.

Đặt kiến trúc trong quan hệ gắn bó, kết nối, hài hòa với bối cảnh, hoàn cảnh cụ thể của khu vực, nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa cảnh quan và xây dựng đó là một trong những yếu tố để Trung tâm Hữu nghị nhận được Giải thưởng Kiến trúc Aga Khan năm 2016.

Kienviet.net