07/11/2016

Giải pháp tránh lãng phí của ngành xi măng Tây Ban Nha

Tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải từ các nhà máy xi măng ở Tây Ban Nha vào năm 2014 đã ngăn chặn được việc bán phá giá 1,5 triệu tấn phế thải.

Những dữ liệu mới nhất được thu thập trong “Báo cáo về tái chế và thu hồi chất thải trong ngành công nghiệp xi măng Tây Ban Nha” đã được viện Cerdà tiến hành và trình bày trong Santander bởi Quỹ Lao động và Môi trường Xi măng (CEMA).

Dimas Vallina, Giám đốc quản lý của CEMA cho biết: “Chúng ta không được quên rằng 55% rác thải đô thị được quản lý ở Tây Ban Nha đều được xử lý tại các bãi chôn lấp, nơi mà quá trình lên men của các chất hữu cơ thải ra khí methane, một yếu tố gây nên sự nóng lên của khí CO2 gấp 25 lần. So sánh với các quốc gia như Đức, Áo, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Điển hay Thụy Sĩ, nơi mà các bãi chôn lấp rác thải hầu như đã biến mất, vẫn còn khoảng cách rất lớn. Ngành công nghiệp xi măng đang nổi lên ở Tây Ban Nha là giải pháp bền vững nhất trong việc quản lý chất thải”.

Từ năm 2004-2014, tổng lượng nguyên liệu thay thế được sử dụng bởi ngành công nghiệp xi măng Tây Ban Nha đã lên tới 40,3 triệu tấn. Theo khu vực, Andalusia là nơi đã sử dụng lượng lớn nguyên liệu thay thế tới 8 triệu tấn, tiếp theo là Asturias với 6,5 triệu tấn và Catalonia với 5 triệu tấn.

Thu Giang (Theo World Cement)/Theo Báo Xây dựng