21/04/2015

Giá bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 2 hơn 100 triệu/m2

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt giá đất ở cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Nhật Tân – Xuân La – Bưởi – Cầu Giấy), trên địa bàn quận Ba Đình.

Giá bồi thường GPMB tại dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Nhật Tân - Xuân La - Bưởi - Cầu Giấy), trên địa bàn quận Ba Đình cao nhất là 108 triệu đồng/m2

Giá bồi thường GPMB tại dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Nhật Tân – Xuân La – Bưởi – Cầu Giấy), trên địa bàn quận Ba Đình cao nhất là 108 triệu đồng/m2

Theo đó, các thửa đất ở đường Đào Tấn: Vị trí 1: 108 triệu đồng/m2; Vị trí 2: 48 triệu đồng/m2; Vị trí còn lại (gồm vị trí 3, 4): 39,360 triệu đồng/m2.

Các thửa đất ở đường Bưởi: Vị trí 1: 62,4 triệu đồng/m2; Vị trí 2: 35,520 triệu đồng/m2; Vị trí còn lại (gồm vị trí 3, 4): 29,280 triệu đồng/m2.

Các thửa đất ở đường Cầu Giấy (đoạn địa phận quận Ba Đình): Vị trí 1: 79,2 triệu đồng/m2; Vị trí 2: 42 triệu đồng/m2; Vị trí còn lại (gồm vị trí 3, 4): 34,08 triệu đồng/m2.

Các thửa đất ở đường Hoàng Hoa Thám (đoạn dốc Tam Đa – Bưởi): Vị trí 1: 67,2 triệu đồng/m2; Vị trí 2: 37,680 triệu đồng/m2; Vị trí còn lại (gồm vị trí 3, 4): 30,960 triệu đồng/m2.

Các thửa đất ở đường Đội Cấn (đoạn từ Ngọc Hà – Liễu Giai): Vị trí 1: 88,8 triệu đồng/m2; Vị trí 2: 45,120 triệu đồng/m2; Vị trí còn lại (gồm vị trí 3, 4): 39,960 triệu đồng/m2.

Theo Báo Xây dựng