10/07/2015

FICO – 6 tháng đầu năm đạt kế hoạch 57%

Theo ông Nguyễn Quang Trung, Tổng Giám đốc Tổng Công ty VLXD số 1 TNHH MTV (Fico), 6 tháng đầu năm 2015, FICO đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Nhờ được sự quan tâm định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ của Bộ Xây dựng nên TCty tiếp tục phát triển tập trung vào sản xuất kinh doanh, đầu tư gắn với tái cơ cấu.

Cùng với đó, TCty tiến hành nhanh các thủ tục CPH công ty mẹ nhằm đa dạng sở hữu và tăng thêm nguồn vốn. Do vậy, lợi nhuận trước thuế từ sản xuất kinh doanh của TCty đạt 43.908 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2014. Giá trị sản xuất kinh doanh và doanh thu đều vượt kế hoạch đề ra, đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2014.

Sản xuất vật liệu xây dựng là mũi nhọn trọng tâm của FICO

Sản xuất vật liệu xây dựng là mũi nhọn trọng tâm của FICO

Với các lĩnh vực mũi nhọn đang là thế mạnh trong kinh doanh và mang lại sự tăng trưởng ổn định và bền vững của Fico như xi măng của Cty CP Xi măng Fico Tây Ninh đạt lợi nhuận 20 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm, tăng 165% so cùng kỳ. Doanh thu 1.240 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm, tăng 100% so cùng kỳ.

Lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản cũng mang lại nguồn doanh thu ổn định từ Công ty Cát Cam Ranh Fico, Cty CP Phước Hòa Fico, Cty CP Hóa An. Kết quả 6 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận đạt 35 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch năm, tăng 283% so cùng kỳ. Doanh thu 203 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm.

Lĩnh vực gạch ngói cũng đã có sự chuyển biến mạnh trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2014 của Cty CP VITALY, Cty CP Gạch ngói Đồng Nai, Cty CP Fico Công nghệ cao đạt lợi nhuận 3 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch năm (dù cùng kỳ bị lỗ 1 tỷ đồng). Doanh thu đạt 97,72 tỷ đồng.

Lĩnh vực thương mại cũng mang lại nguồn lợi ổn định cho Fico, do TCty định hướng không chạy theo sản lượng doanh thu, đảm bảo công nợ cũng như thực hiện tốt việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi… nên Cty Thương mại Fico có kết quả doanh thu 1.475 tỷ đồng, lợi nhuận 5,2 tỷ đồng.

Với đà tăng trưởng sẵn có, cộng với dự báo thị trường tốt, Fico tin tưởng đầu tư vào những dự án có suất lợi nhuận cao, như : Dự án Khu nhà ở phức hợp 2/34 Phan Huy Ích (Dự án Fico Star); Dự án dây chuyền 2 – Nhà máy Xi măng Tây Ninh và các dự án phụ trợ tại Cty CP Xi măng Fico Tây Ninh; Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất bột Silica tại Cty Cát Cam Ranh Fico… với tổng đầu tư 215 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm, TCty sẽ cố gắng thực hiện việc thoái vốn tại Cty TNHH Căn hộ Vườn phố Việt Nam và một số hạng mục đầu tư tài chính khác để tổ chức thực hiện công tác tái cơ cấu theo đề án được duyệt.

Theo Xây dựng