03/07/2017

Đoàn công tác Bộ Xây dựng làm việc tại Hoa Kỳ

 Nhận lời mời của Ủy ban quy chuẩn quốc tế (International Code Council – ICC) và Hội Bê tông Hoa Kỳ (American Concrete Institute – ACI), Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 26-30/6 để bàn về các vấn đề hợp tác tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng.

Tham gia Đoàn công tác có Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ xây dựng, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC), Công ty CP tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng (CONINCO) và Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh.


Đoàn công tác trao đổi hợp tác với Cơ quan quy chuẩn quốc tế của Hoa Kỳ tại trụ sở Washington D.C.

Các tiêu chuẩn đầu tiên liên quan đến kỹ thuật xây dựng của Việt Nam được biên soạn dựa trên các kỹ thuật xây dựng của Pháp du nhập vào Việt Nam đầu thế kỷ 20. Năm 1996, để đáp ứng yêu cầu quản lý các hoạt động xây dựng trong thời kỳ đổi mới và phù hợp với thông lệ quốc tế, Bộ Xây dựng đã tổ chức soạn thảo và ban hành 3 tập Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCVN) là các văn bản pháp quy kỹ thuật bắt buộc áp dụng và đây cũng là bộ quy chuẩn kỹ thuật đầu tiên của nước ta, đánh dấu mốc đổi mới hệ thống văn bản quản lý kỹ thuật của ngành Xây dựng trước năm 2000. Tuy nhiên, hiện nay một số tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành Xây dựng đã bộc lộ hạn chế nhất định. Do đó, chuyến công tác tạo cơ hội để Đoàn làm việc với các cơ quan soạn thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Hoa Kỳ, giúp cho các cán bộ quản lý, tư vấn, soạn thảo và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành xây dựng có thể trao đổi, học tập các kinh nghiệm soạn thảo, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành Xây dựng của Hoa Kỳ.


Đoàn công tác tổ chức hội thảo bàn về hợp tác tiêu chuẩn, quy chuẩn với Hội Bê tông Hoa Kỳ tại TP Detroit, bang Michigan.

Ở trụ sở Hội Bê tông Hoa Kỳ, Đoàn công tác đã tổ chức buổi hội thảo trao đổi hợp tác về cách xây dựng, ban hành, áp dụng và quản lý đối với tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu bê tông cốt thép xây dựng nhà cao tầng; các giải pháp giảm thiểu về co ngót, nứt trong kết cấu bê tông cốt thép và các vấn đề khác của ngành Xây dựng…

Hội thảo đã diễn ra cả ngày 28/6 với nhiều ý kiến sôi nổi. Tại đây, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường ký thỏa thuận với Hội Bê tông Hoa Kỳ về hợp tác chuyển dịch toàn bộ các bộ Quy chuẩn 318 Yêu cầu xây dựng công trình đối với kết cấu bê tông và ACI 336 Thiết kế và thi công móng và cọc khoan nhồi. Đây là các bộ quy chuẩn đã và đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới và đồng thời cũng đã được áp dụng tại một số công trình xây dựng lớn tại Việt Nam có nguồn vốn ngoài nhà nước.


Thứ trưởng Lê Quang Hùng trao quà tặng cho Giáo sư James Wight (tác giả của nhiều tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép của ACI).

Tại trụ sở Ủy ban quy chuẩn quốc tế ở Washington D.C, Đoàn công tác đã trao đổi hợp tác về các quy trình xây dựng, ban hành, áp dụng đối với các quy chuẩn xây dựng tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Ủy ban quy chuẩn quốc tế của Hoa Kỳ là cơ quan tổ chức soạn thảo các quy chuẩn xây dựng được toàn bộ 50 bang của Hoa Kỳ áp dụng và đã được một số nước khác tham khảo áp dụng.

Cũng trong chuyến công tác này, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C. để trao đổi, thảo luận về tình hình phát triển ngành Xây dựng tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Hỗ trợ về ngoại giao với Hoa Kỳ trong các hoạt động hợp tác về tiêu chuẩn, quy chuẩn và công nghệ xây dựng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành Xây dựng Việt Nam ngày càng bền vững.


Đoàn công tác thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Washington D.C.

Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng là vấn đề quan trọng hiện nay nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các dự án phát triển đô thị và các hoạt động về đầu tư xây dựng trên toàn quốc. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 16/5/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế đã đề cập về nội dung “Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư của các ngành kinh tế”.


Đoàn công tác thăm và làm việc tại trụ sở của Ủy ban quy chuẩn quốc tế (ICC).

Tiếp theo đó, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đã giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành trung ương và địa phương nghiên cứu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng.

Huy Hà/BXD