26/08/2020

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung tạo ra công cụ quản lý, đầu tư phát triển thành phố

Ngày 26-8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Singapore để thẩm định đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố tham gia hội nghị thẩm định cấp quốc gia về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố tham gia hội nghị thẩm định cấp quốc gia về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: TRIỆU TÙNG

Tại điểm cầu Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung và các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Báo cáo với Hội đồng thẩm định quốc gia do Bộ Xây dựng chủ trì về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, đến nay Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành các nội dung của đồ án.

Trong đó, có quá trình thực hiện đồ án, cơ sở pháp lý; đánh giá tình hình thực hiện nội dung đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 4-12-2013. Đặc biệt, thành phố đã thực hiện các nội dung tiếp thu, giải trình đối với ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, hội nghề nghiệp Trung ương về hoàn thiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để trình Hội đồng thẩm định hôm nay.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công thương, Quốc phòng cùng các hội nghề nghiệp như: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hiệp hội Đô thị Việt Nam tiếp tục góp ý, trình bày thêm các nội dung phản biện về đồ án với sự đồng thuận và đánh giá cao chất lượng đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, vấn đề quy hoạch và đầu tư cảng Liên Chiểu được xác định là động lực mới cho phát triển kinh tế thành phố.

Tiếp thu ý kiến từ các bộ, ngành, hiệp hội Trung ương, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, Đà Nẵng xác định tầm quan trọng của việc quy hoạch đầu tư phát triển cảng Liên Chiểu nên thời gian đến cần có sự đầu tư tập trung, đầu tư công mang tính quốc gia. Việc gắn với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, vấn đề thành phố cũng quan tâm thực hiện là tăng tính kết nối với các khu vực lân cận, nhất là kết nối hạ tầng giao thông.

Theo đó, Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị hết sức quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng và ngày 18-3-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 393/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, thay thế Quyết định số 1866/QĐ-TTg ngày 8-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

Hiện, thành phố Đà Nẵng triển khai lập chiến lược phát triển kinh tế-xã hội được tiến hành song song với nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được tư vấn quốc tế thực hiện. Ngày 19-6-2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 199/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng thẩm định quốc gia thẩm định đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tạo cho Đà Nẵng một bộ ba công cụ sắc bén quản lý, điều hành bảo đảm cho sự phát triển kinh tế-xã hội lâu dài đối với thành phố ngay trong năm 2020.

Với vai trò, vị trí của thành phố, cách tiếp cận về quy hoạch luôn được đặt trong xu hướng phát triển lâu dài, bền vững. Đà Nẵng cũng có vị trí quan trọng về địa chính trị đối với cả nước nên thành phố mong muốn các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Đà Nẵng phát triển hơn nữa.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đánh giá cao về chất lượng nội dung của đồ án. Đồ án bảo đảm các yêu cầu nhiệm vụ đề ra để trình thẩm định phê duyệt; đồng thời, đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng bổ sung làm rõ thêm 7 nội dung: bổ sung chi tiết để bảo đảm tính pháp lý đối với nội dung cụ thể trong đồ án; xây dựng phương án, kịch bản phát triển kinh tế-xã hội thành phố theo đúng tinh thần Nghị quyết số 43/NQ-TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị; điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch; quy hoạch sử dụng đất cần cập nhật Bộ tiêu chuẩn quốc gia năm 2019 cũng như chỉ tiêu về phát triển dân số; làm rõ định hướng quy hoạch phát triển quy hoạch không gian, công trình cao tầng; làm rõ về bản sắc của đô thị Đà Nẵng; phân tích, bổ sung mức độ đáp ứng về quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn bảo đảm quốc phòng-an ninh. Cuối cùng là thành phố cần xây dựng quy hoạch đồng bộ, có tính thống nhất về nội dung từ quy hoạch chung với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

UBND thành phố Đà Nẵng trình báo cáo bổ sung, điều chỉnh 7 nội dung nêu trên đến Hội đồng thẩm định quốc gia trước ngày 5-9-2020 và Hội đồng thẩm định quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trước ngày 10-9-2020.

Triệu Tùng/Báo Đà Nẵng