21/03/2023

Điều chỉnh quy hoạch TP Bắc Giang giảm đất ở, tăng đất cây xanh

(KTVN) – UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng TP Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (tỷ lệ 1/10.000).

Theo quyết định, điều chỉnh giảm quy mô khu vực xây dựng đô thị trên tổng diện tích khu đất khoảng 567ha tại xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng; tăng diện tích đất công viên cây xanh, mặt nước cảnh quan đô thị.

Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Ảnh: Giang Đông)

Cụ thể, giảm đất đơn vị ở từ hơn 338 ha xuống còn gần 46 ha, giảm hơn 292 ha; đất công cộng – dịch vụ đô thị từ gần 19 ha xuống còn 0,65 ha, giảm hơn 18 ha; đất giao thông đô thị từ 69,6 ha xuống còn 55 ha, giảm 14,6 ha.

Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật giảm từ 5,5 ha xuống còn 3 ha, giảm 2 ha; sông suối, mặt nước chuyên dùng từ 103 ha xuống còn 81 ha, giảm gần 22 ha; đất cây xanh – công viên – TDTT tăng từ 29,4 ha lên 378,6 ha, tăng hơn 349 ha.

Về lý do điều chỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, khu vực điều chỉnh cục bộ được quy hoạch là đất phát triển đô thị, phù hợp với định hướng phát triển theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/2/2022.

Hiện tại, khu vực nghiên cứu nằm giáp sông Thương, thuộc vùng quy hoạch phòng chống lũ và Quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình theo Quyết định ngày 18/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

Tuyết Ngân