30/11/2017

Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 224/UBND-XD của UBND tỉnh Bắc Giang về việc góp ý đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (kèm Hồ sơ đồ án quy hoạch).


Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2795/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Bắc Giang với nội dung như sau: Cần đánh giá cụ thể hiện trạng, đặc biệt là khu vực nội đô hiện hữu và những vấn đề bất cập, không còn phù hợp cũng như quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng phát triển đô thị theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Bắc Giang đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 06/12/2013. Đồng thời xác định rõ động lực phát triển và những yếu tố mới có tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố để làm cơ sở đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong đồ án.

Dự báo quy mô dân số theo đồ án tăng gấp 2 lần trong 9 năm tới (dân số dự kiến tăng từ 15,4 vạn người năm 2016 lên đến 32 vạn người đến năm 2025) là khá cao, khó có thể đạt được với điều kiện tự nhiên, tốc độ đô thị hóa và kinh tế – xã hội của địa phương. Vì vậy, đề nghị rà soát và đề xuất chỉ tiêu dự báo dân số, sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của quy hoạch trên cơ sở làm rõ các nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội, phát triển đô thị và đô thị hóa của địa phương, của tỉnh Bắc Giang và trong tổng thể phát triển kinh tế – xã hội quốc gia.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ đô thị cần có sự lồng ghép với các quy hoạch chuyên ngành có liên quan, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và có tính khả thi. Giải pháp san nền, thoát nước mưa cần bám sát địa hình tự nhiên và phù hợp với chế độ thủy văn, quy hoạch phòng chống lũ lụt sông Thương – sông Cầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Quy hoạch hệ thống bến xe đối ngoại, bãi đỗ xe công cộng đáp ứng nhu cầu, diện tích và bán kính phục vụ theo quy định; lưu ý cần tổ chức đường gom và nút giao khác cốt với tuyến QL1A (mới) đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị.

Bổ sung Quy định quản lý của đồ án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010. Nội dung thiết kế đô thị cần nghiên cứu cụ thể theo Thông tư hướng dẫn số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng, làm cơ sở để quản lý kiến trúc, cảnh quan và đầu tư xây dựng phát triển đô thị theo quy hoạch. Bổ sung Báo cáo tiếp thu – giải trình các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân và nhân dân trong phạm vi quy hoạch trong quá trình nghiên cứu, lập và thẩm định quy hoạch.

Để quy hoạch có tính khả thi, cần làm rõ các giải pháp về tài chính đô thị, các nguồn lực phát triển đô thị theo các giai đoạn quy hoạch. Rà soát, kiểm tra các thông số kỹ thuật trên bản vẽ và thuyết minh để đảm bảo tính thống nhất, chính xác với thực địa, phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

Đoan Trang/BXD