07/02/2017

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết KĐTM Thanh Lâm – Đại Thịnh 2

UBND Hà Nội vừa ra quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới (KĐTM) Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 (huyện Mê Linh) tại các ô đất kí hiệu CT-01+CT-02, CT—05, CT-06, CT-07, CT-08.


Quy hoạch chi tiết KĐTM Thanh Lâm – Đại Thịnh 2.

Khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm các ô đất kí hiệu CT-01+CT-02, CT-05, CT-06, CT-07 và CT-08 trong quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 KĐTM Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, thuộc địa giới hành chính xã Thanh Lâm và xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Tổng diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khoảng 52.367m2, quy mô dân số 3.150 người. Ô đất kí hiệu CT-01+CT-02 phía Đông Nam giáp đường quy hoạch 48m, phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch 24m, các phía còn lại giáp đường nội bộ. Ô đất kí hiệu CT-05 phía Đông Nam giáp đường quy hoạch 48m, phía Đông Bắc giáp ô đất bãi đỗ xe BĐX-03, các phía còn lại giáp đường nội bộ. Ô đất kí hiệu CT-06 phía Đông Nam giáp đường quy hoạch 48m, phía Tây Nam giáp ô đất bãi đỗ xe BĐX-04, các phía còn lại giáp đường nội bộ. Ô đất kí hiệu CT-07 phía Đông Nam giáp đường quy hoạch 48m, phía Tây Nam giáp ô đất bãi đỗ xe BĐX-05, các phía còn lại giáp đường nội bộ. Ô đất kí hiệu CT-08 phía Đông Nam giáp đường quy hoạch 48m, phía Tây Nam giáp đường quy hoạch 24m, các phía còn lại giáp đường nội bộ.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch đảm bảo dự án khả thi phù hợp với nhu cầu về nhà ở tại khu vực, tạo điều kiện tiếp cận sử dụng cho người có thu nhập thấp, góp phần hoàn thiện KĐTM Thanh Lâm – Đại Thịnh 2. Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch là cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch, làm cơ sở để các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy định.

Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 KĐTM Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 được duyệt, các ô đất CT-01+CT-02, CT-05, CT-06, CT-07, CT-08 được xác định chức năng đất ở xây mới với chiều cao công trình 9 tầng, nay điều chỉnh giảm chiều cao công trình xuống 6 tầng. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan được tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tuân thủ các yêu cầu, quy định tại quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành của nhà nước, thành phố đối với công trình nhà ở.

Hạ tầng kỹ thuật được giữ nguyên nguồn cấp và mạng lưới dây đường ống xung quanh các ô đất CT-01+CT-02, CT-05, CT-06, CT-07, CT-08 theo đồ án quy hoạch chi tiết, công trình xây dựng tại các ô đất đảm bảo bố trí đủ diện tích đỗ xe bản thân công trình và nhu cầu tăng thêm phục vụ đỗ xe cho khu vực xung quanh.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được giao cho Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức kiểm tra, xác nhận bản vẽ tại các ô đất kí hiệu. Giao UBND huyện chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, TCty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức công khai quy hoạch chi tiết điều chỉnh để các tổ chức cơ quan có liên quan và nhân dân được biết. Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép quy định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Hà Đào/Báo Xây dựng