31/08/2017

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường ven biển đoạn qua tỉnh Nghệ An

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 8495/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đường ven biển đoạn qua tỉnh Nghệ An theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải tại Văn bản số 8769/BGTVT-KHĐT ngày 07/8/2017.


Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1981/BXD – HTKT phúc đáp Văn phòng Chính phủ như sau: Tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 90km với quy mô đường cấp III, điểm đầu giáp ranh với tỉnh Thanh Hóa thuộc địa phận xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, điểm cuối giao cắt với đường ven sông Lam và nối với tỉnh Hà Tĩnh tại cầu Cửa Hội nằm trong Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010.

Việc điều chỉnh hướng tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ đầu tư đoạn tuyến đường ven biển, tận dụng các đoạn tuyến đã được UBND tỉnh Nghệ An đầu tư trong thời gian vừa qua. Giảm khối lượng giải phóng mặt bằng, đảm bảo phù hợp với một số quy hoạch đã được điều chỉnh (Quy hoạch chung xây dựng TP Vinh, Quy hoạch Khu công nghiệp Đông Hồi…) và triển khai đầu tư một số tuyến đường trong khu vực có liên quan đến tuyến đường ven biển theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải tại tại Văn bản số 8769/BGTVT-KHĐT ngày 07/8/2017 là cần thiết.

Tuy nhiên, phương án hướng đề tuyến xuất của Bộ Giao thông Vận tải cho tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An cần có các giải pháp kỹ thuật hợp lý về hướng tuyến, nút giao, tổ chức giao thông qua đô thị. Để phù hợp với quy hoạch chung xây dựng các đô thị và hạn chế tối đa ảnh hưởng của giao thông quá cảnh trên tuyến giao thông trong khu vực các đô thị, được hoạch định và có tiềm năng phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoan Trang/BXD