13/07/2018

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô

Bộ Xây dựng có Văn bản số 1613/BXD-QHKT ngày 04/7/2018 gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh và tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng chung khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 5631/VPCP-CN ngày 14/6/2018 của Văn phòng Chính phủ, trong đó giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 3591/TTr-UBND ngày 25/5/2018 về việc xin chủ trương điều chỉnh và ủy quyền tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng (QHCXD) khu kinh tế (KKT) Chân Mây – Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Đối với Tờ trình số 3591/TTr-UBND và báo cáo rà soát quy hoạch QHCXD KKT Chân Mây – Lăng Cô gửi kèm, Bộ Xây dựng có văn bản số 1613/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Tờ trình số 3591/TTr-UBND ngày 25/5/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất 13 nội dung điều chỉnh cục bộ. Tuy nhiên, các nội dung này chưa làm rõ được phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh, chưa đánh giá rõ các ảnh hưởng đến tính chất, chức năng, quy mô ranh giới, định hướng phát triển chung của khu vực quy hoạch theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Xây dựng năm 2014.

Để có đủ cơ sở cho các cơ quan liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch (gồm: Báo cáo của cơ quan tổ chức lập quy hoạch; các bản vẽ thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ; dự thảo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng) theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.

Đồng thời thực hiện đầy đủ trình tự lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp đối với các nội dung dự kiến điều chỉnh cục bộ theo quy định tại Điều 39 Luật Xây dựng năm 2014.

Diệu Anh/BXD