21/08/2017

Diễn đàn thường niên Bất động sản Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối năm 2017

Ban Thường vụ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã quyết định tổ chức Diễn đàn thường niên Bất động sản Việt Nam lần thứ nhất sẽ diễn ra vào cuối năm 2017.


Ban thường vụ VNREA quyết định tổ chức Diễn đàn thường niên Bất động sản Việt Nam lần thứ nhất vào cuối năm 2017.

Theo chủ trương, VNREA phối hợp với kênh truyền hình tài chính VITV tổ chức diễn đàn Toàn cảnh bất động sản với nhiều hoạt động đa dạng và nhiều chuyên đề nội dung về chính sách, thị trường bất động sản, nhìn nhận đánh giá bất động sản năm 2017 và dự đoán tiềm năng thách thức năm 2018.

Để thực hiện chương trình, ngày 15/8, ông Nguyễn Trần Nam – Chủ tịch VNREA ký quyết định thành lập tiểu ban nội dung – truyền thông do bà Bùi Thị Phương Chi – Giám đốc kênh truyền hình VITV là trưởng tiểu ban xây dựng chương trình nhiệm vụ kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Ban tổ chức cũng nêu kế hoạch trao giải vinh danh doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản với yêu cầu cao về chất lượng, trang trọng, xứng đáng với sự đóng góp của bất động sản đối với xã hội và nền kinh tế của đất nước.

Ninh Nhi/BXD