10/07/2015

DIC Corp và khởi đầu đầy ấn tượng

Trong hoàn cảnh kinh tế còn rất khó khăn, nhưng do có định hướng đúng, lãnh đạo thống nhất, CBCNV đoàn kết; nhân lực tài chính được chuẩn bị; giải pháp quyết liệt, đồng bộ, vì vậy 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) đã thực hiện được mục tiêu kế hoạch đề ra.

Theo đó, DIC đã duy trì SXKD ổn định, bền vững, có lợi nhuận, đảm bảo được đời sống CBCNV và quyền lợi của nhà đầu tư. Tổng giá trị SXKD 6 tháng ước thực hiện trên 2.525 tỷ đồng, tăng trưởng 5,4% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng doanh thu ước trên 2.184 tỷ đồng, đạt 59,7% kế hoạch năm, tăng trưởng 12,9% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư phát triển ước trên 387 tỷ đồng, đạt 68,1% kế hoạch, tăng trưởng 90,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 53 tỷ đồng, đạt 44,8% kế hoạch năm, bằng 96,1% so với cùng kỳ; vốn điều lệ tăng trên 357 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Một dự án của DIC làm chủ đầu tư đang trong quá trình thi công

Một dự án của DIC làm chủ đầu tư đang trong quá trình thi công

Với những con số thực sự ấn tượng trong thời điển hiện nay, ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC cho biết: “Thời kỳ trước năm 2014, đứng trước khó khăn của nền kinh tế cũng như ngành xây dựng nói chung, Hội đồng quản trị đã quyết định điều chỉnh lại mục tiêu, nhiệm vụ, thu hẹp SXKD, giảm chi phí… Nhằm để phù hợp với tình hình thực tế. Song song đó Tổng Công ty còn tập trung thực hiện các dự án trọng điểm, tạo nguồn thu và có vốn đầu tư chuyển tiếp cho các năm tiếp theo”.

DIC là một Tổng công ty lớn với nhiều lĩnh vực hoạt động như: Xây lắp; sản xuất & kinh doanh VLXD; đầu tư bất động sản; kinh doanh du lịch, thương mại… Ở lĩnh vực xây lắp, DIC có 5 đơn vị thành viên, trong các năm qua các đơn vị này đã quyết tâm vượt mọi khó khăn chung sức cùng công ty mẹ hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế, 6 tháng đầu năm tăng trưởng của nhóm này đạt 4,9%. Nhóm VLXD cũng có những tăng trưởng mạnh mẽ, giá trị sản lượng ước 6 tháng đầu năm 2015 của khối này trên 316 tỷ đồng, doanh thu trên 317 tỷ đồng, trong đó nổi lên Công ty CP DIC Bê tông, với giá trị sản lượng ước thực hiện 168,8 tỷ đồng, chiếm trên 50% toàn sản lượng của nhóm này. Đối với nhóm hoạt động kinh doanh thương mại, du lịch, bất động sản có sản lượng chiếm nhiều nhất trong sản lượng của cả Tổng Công ty với giá trị sản lượng ước 6 tháng đầu năm 2015 trên 1.951 tỷ đồng, với mức tăng trưởng 9,3% so với cùng kỳ; doanh thu thực hiện gần 1.536 tỷ đồng đạt 61,5% kế hoạch năm, tăng trưởng 13,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Đánh giá các dự báo 6 tháng cuối năm dựa trên tình hình thực tế và các chỉ tiêu thực hiện, ông Nguyễn Thiện Tuấn lạc quan: “Dự báo, tình hình kinh tế 6 tháng cuối năm năm 2015 tuy có khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Hệ thống chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm của Tổ hợp DIC đã được xác định, hai chỉ tiêu chính là lợi nhuận, nộp ngân sách phải thực hiện còn lại là khá cao nhưng với các nguồn lực đã được chuẩn bị, các giải pháp thực hiện rất quyết liệt, vì vậy, khả năng hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD là rất khả thi”.

Theo Xây dựng