08/07/2015

Di sản nhà vườn Thừa Thiên – Huế sẽ được hỗ trợ trùng tu hàng năm

Trong giai đoạn từ nay đến 2020, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ chi từ 5-8 tỷ đồng/năm để hỗ trợ trùng tu mỗi năm từ 3-5 nhà vườn Huế đặc trưng, tùy theo số lượng nhà vườn được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trùng tu giai đoạn 2015-2020.

230400baoxaydung_5

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ 100% lãi suất cho các hộ vay trùng tu nhà vườn, trong thời gian không quá 5 năm, với mức vay được hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 500 triệu đồng/nhà vườn. Đây là quyết định mới nhất vừa được ban hành về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng giai đoạn 2015-2020.

Bên cạnh đó, tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí trùng tu từ 400 – 700 triệu đồng với các nhà vườn được xếp loại 1, 2 và 3. Các công trình này còn được hỗ trợ chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế trùng tu nhà chính, tối đa không quá 30 triệu đồng/nhà vườn.

230406baoxaydung_6

Theo số liệu nghiên cứu do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Đại học nữ Chiêu Hòa (Sowoa) Tokyo (Nhật Bản) tiến hành điều tra, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có 690 ngôi nhà truyền thống (còn gọi là nhà rường). Trong đó riêng thành phố Huế còn có khoảng 330 nhà, bao gồm các loại hình phủ đệ, và nhà ở của dân, đều gắn với mảnh vườn rộng ít nhất từ 400m2 trở lên, để tạo nét đặc trưng nhà vườn Huế. Tuy nhiên, nhà kiến trúc truyền thống ở Huế đều làm bằng gỗ, tồn tại quá lâu, đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng.

Theo Báo xây dựng