05/08/2019

Đến cuối 2017, còn hơn 23.000 căn hộ Hà Nội vẫn chưa được cấp sổ hồng

Tính đến cuối năm 2017, ước có khoảng 23.260 căn chung cư và nhà tái định cư tại Hà Nội chưa được cấp giấy chứng nhận.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội mới đây đã có báo cáo thống kê đất đai năm 2017.

Theo báo cáo này, năm 2017, UBND thành phố Hà Nội đã giao đất hoặc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cắm mốc giải phóng mặt bằng 620 dự án, diện tích đất thu hồi khoảng 1.752 ha (đạt 67% kế hoạch).

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Số dự án chuyển đổi mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, đặc dụng thực hiện là 258 dự án, diện tích chuyển mục đích khoảng 556,9ha (đạt 60% kế hoạch).

Về công tác cấp giấy chứng nhận, tổng số thửa đất trên địa bàn Hà Nội là 1,5 triệu thửa, trong đó đã cấp giấy chứng nhận 1,29 triệu thửa, số thửa đã đủ điều kiện còn phải cấp giấy chứng nhận là 55,6 nghìn thửa, số thửa không đủ điều kiện phải tiến hành kê khai đăng kí đất đai là 196,4 nghìn thửa.

Đến năm 2017, Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận và đăng kí kê khai lần đầu cho 1,5 triệu thửa. Tuy nhiên, kết quả rà soát bổ sung của các quận, huyện, thị xã cho thấy tổng số thửa cần cấp giấy chứng nhận và đăng kí kê khai là 1,64 triệu thửa, tăng 94,8 nghìn thửa so với kết quả giám sát của HĐND thành phố. Lý do tăng thửa là các hộ chia tách thửa đất trong quá trình kê khai, đăng ký, giao đất dịch vụ, các thửa đất trong các dự án phát triển nhà ở.

Đến nay, kết quả cấp giấy xác nhận đăng kí đất đai lần đầu đối với 94,8 nghìn thửa đất tăng thêm mới chỉ đạt hơn 79 nghìn thửa.

Về cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở (chủ đầu tư đã xây dựng xong và đã lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định) Hà Nội đã cấp cho 155.656 căn/178.278 căn, đạt 87,31%; còn 22.622 căn hộ đang được tiếp tục triển khai cấp giấy chứng nhận. Ước đến hết 31/12/2017, Hà Nội cấp được 155.885/178.278 căn, đạt 88%; còn 22.393 căn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Hà Nội cũng đã cấp giấy chứng nhận cho 12.710 căn/14.027 căn cho người mua nhà tái định cư, đạt 90%. Ước đến 31/12/2017, cấp được 13.160/14.027 căn, đạt 93,8%; còn 867 căn chưa được cấp giấy chứng nhận.

Như vậy, tính đến cuối năm 2017, ước có khoảng 23.260 căn chung cư và nhà tái định cư chưa được cấp giấy chứng nhận.

Về công tác đấu giá quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính từ đất, báo cáo cho hay đến nay Hà Nội đã tổ chức đấu giá 7.500 tỷ đồng/10.000 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch.

Về xác định giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, Hà Nội đã xác định cho 93 dự án, trong đó: 51 dự án đã có quyết định phê duyệt giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất là 24.783 tỷ đồng; 42 dự án đã xây dựng phương án giá đất trình hội đồng thẩm định, UBND thành phố phê duyệt.

Theo số liệu tổng hợp của Cục thuế Thành phố Hà Nội, năm 2017 thu được 27.362 tỷ đồng tiền sử dụng đất, bao gồm tiền sử dụng đất cac đơn vị chậm hoặc được dãn nộp từ những năm trước; xác định 62 trường hợp xác định giá đất làm căn cứ tính tiền thu đất.

Tính đến thời điểm cuối 2017, thành phố thu được 4.963 tỷ đồng tiền thu đất.

Vĩnh Chi/Vietnam Finance