15/07/2021

Đề xuất sửa đổi quy định xử lý vi phạm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng

Bộ Xây dựng đang khẩn trương xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, dự kiến hoàn thành đúng tiến độ trình Chính phủ trong tháng 9/2021; đồng thời xây dựng Thông tư hướng dẫn để giúp các địa phương dễ áp dụng trong quá trình thực hiện Nghị định.

Bộ Xây dựng cho biết, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, có hiệu lực thi hành từ 15/1/2018 đã tạo ra cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế xã hội và tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh làm xuất hiện nhiều hoạt động, hành vi mới của các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, từ đó dẫn đến nhiều vướng mắc trong quá trình áp dụng Nghị định số 139/2017/NĐ-CP và các quy định liên quan khác, gây lúng túng, bị động cho các cơ quan quản lý trong việc xử lý các vi phạm; cần thiết phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, Quốc hội đã ban hành Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

Do đó, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Trong thời gian xây dựng nghị định mới, Bộ Xây dựng tiếp tục tăng cường theo dõi, hướng dẫn các địa phương có khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Nghị định số 139/2017/NĐ-CP và Thông tư số 03/2018/TT-BXD.

Bộ Xây dựng đang tiếp tục thu thập các ý kiến đóng góp của nhân dân để nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư nghidinhsdnd@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội trước ngày 09/09/2021.

PV