14/06/2017

Đề xuất mở rộng dự án sân golf Bà Nà không phù hợp quy hoạch chung TP Đà Nẵng

Dự án Ba Na Hills Golf Club (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) giai đoạn 1 có tổng diện tích 165ha, thiết kế 18 lỗ golf, khai trương ngày 25/3/2016. Tháng 10/2016, UBND TP Đà Nẵng gửi văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc mở rộng sân golf này. Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Xây dựng nhận thấy đề xuất mở rộng sân golf Bà Nà không phù hợp với quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


TP Đà Nẵng đề xuất mở rộng sân golf Bà Nà tăng thêm 600ha.

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã gửi Công văn kèm hồ sơ dự án đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về đề xuất mở rộng dự án sân golf Bà Nà của UBND TP Đà Nẵng.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề xuất mở rộng dự án sân golf Bà Nà, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng (viết tắt là Dự án) theo Công văn đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời vấn đề này.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, hồ sơ Dự án sân golf Bà Nà mở rộng gửi kèm theo văn bản số 3340/BKHĐT-KTDV ngày 21/4/2017 còn sơ lược, bản vẽ không xác định rõ ràng vị trí đề xuất thực hiện Dự án, thiếu thông tin về hiện trạng dân cư, hạ tầng kỹ thuật… Vì vậy, Dự án cần xác định rõ vị trí, bổ sung các nội dung phân tích, đánh giá hiện trạng của khu vực mở rộng diện tích sân golf Bà Nà tăng thêm 600ha.

Bên cạnh đó, theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013, dọc đường Hoàng Văn Thái được bố trí nhiều chức năng như đất phát triển đô thị, làng đại học, đất du lịch, đất công viên cây xanh… Vị trí đề xuất mở rộng sân golf Bà Nà không phù hợp với quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần kiểm tra rà soát lại các tiêu chí và các nội dung của dự án phù hợp với Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 và phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phương Liên/BXD