03/08/2015

Đề xuất dự án mới cải tạo môi trường thoát nước sông Phú Lộc

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng gửi công văn lấy ý kiến đánh giá tác động môi trường đối với Dự án “Cải tạo môi trường kênh thoát nước sông Phú Lộc”, Hội Quy hoạch Đà Nẵng đã đề xuất một dự án mới, được đánh giá là phù hợp với nội dung yêu cầu hơn. Đó là Dự án Cải tạo môi trường thoát nước và kiến trúc cảnh quan đoạn hạ lưu sông Phú Lộc. Vỉa hè hai bờ sông sẽ hình thành các khu vực cây xanh bóng mát, hoa cỏ, khu vui chơi và cảnh quan tương tự như hai bờ sông Hàn hiện nay.


Sông Phú Lộc cần được cải tạo, đem lại môi trường trong sạch cho người dân

Theo đề xuất của Hội Quy hoạch Đà Nẵng thì vệt sông và hai bên bờ sông từ cầu Phú Lộc đến vịnh biển Đà Nẵng, diện tích khu đất trống, các khu chợ, nhà hàng, trường học và một lớp nhà ở của dân hai bên bờ sông sẽ hình thành kiến trúc hiện đại, văn minh.

Muốn một dự án thực sự hiệu quả cao cho mục tiêu “Cải tạo môi trường thoát nước sông Phú Lộc thì cơ quan nghiên cứu dự án này phải điều tra, đánh giá hiệu quả đạt được của các dự án liên quan đã, đang và sẽ đầu tư trên toàn bộ lưu vực sông Phú Lộc hiện nay.

Đánh giá Dự án nâng cấp cải tạo Trạm xử lý nước thải Phú Lộc, có công suất 40.000 m3/ngày đêm và tiếp tục nâng công suất thu gom, xử lý nước thải bẩn lên 120.000 m3/ngày đêm.

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên do WB tài trợ vốn đầu tư đã, đang tiến hành nạo vét đất đá, bùn rác lắng đọng, xây dựng kênh mương, cống thoát nước mưa, tách cống thoát nước thải, xây dựng đường, sân, bãi. Dự án phát triển bền vững Thành phố Đà Nẵng do WB tài trợ vốn để đầu tư đê chắn sóng, chắn cát bồi lấp cửa sông Phú Lộc, kiến trúc cảnh quan, giao thông, sân bãi hai bên bờ sông Phú Lộc.


Hiện nay WB đã tài trợ vốn xây dựng đê chắn sóng, chắn cát bồi lấp cửa sông Phú Lộc.

Mặt khác cũng cần phải điều tra, đánh giá và đề xuất giải pháp cần đạt được sau khi vận động khu dân cư, công trình chợ, nhà hàng, trường học… trên các tuyến sông Phú Lộc tham gia quản lý chất thải rắn không được đổ xuống sông.

Đồng thời nghiên cứu dòng chảy, chất lượng nước, vệ sinh môi trường, bồi lắng đoạn hạ lưu sông. Đề xuất mặt cắt thông thủy, chiều rộng, độ sâu mực nước mùa khô, lòng sông đoạn hạ lưu.

Hội Quy hoạch Đà Nẵng cũng đã đề xuất không gian kiến trúc, cảnh quan vệt hai bên bờ sông cần được mở rộng vỉa hè tổ chức cảnh quan và tổ hợp không gian kiến trúc hai bờ sông. Giải pháp xử lý và quản lý chất lượng nước, không khí, môi trường, cảnh quan toàn bộ lưu vực sông. Giải pháp tổ hợp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật vệt đoạn hạ lưu sông.

KTS Hoàng Quang Huy, Chủ tịch Hội Quy hoạch Đà Nẵng cho rằng: Với lượng kinh phí của Dự án đã được phê duyệt khi được chuyển sang thực hiện dự án mới này, chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Theo Xây dựng