26/04/2022

Đề xuất chỉ định thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch cấp quốc gia

Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị đáng chú ý khác.

Chiều 25/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Phó trưởng Đoàn giám sát, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, việc tổ chức lập các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã đạt được kết quả bước đầu. Đến nay, đã có quy hoạch sử dụng đất quốc gia, 4 quy hoạch ngành quốc gia, 1 quy hoạch vùng, 1 quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

Cùng với đó, có 1 quy hoạch tỉnh đang trình phê duyệt; 4 quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong và đang hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; 14 quy hoạch ngành quốc gia, 16 quy hoạch tỉnh đã gửi lấy ý kiến và chuẩn bị thẩm định theo quy định.

Đặc biệt, về quy hoạch tổng thể quốc gia, ông Thanh cho hay, trên cơ sở nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ KH&ĐT đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương lập quy hoạch này. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tổng thể quốc gia đã hoàn thành nội dung “Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của quốc gia và Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia”.

Theo Đoàn giám sát, việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch từng bước khắc phục được sự chồng chéo, xung đột giữa các quy hoạch riêng lẻ; nâng cao sự gắn kết liên ngành, liên vùng và gắn kết giữa chiến lược, quy hoạch, kế hoạch… Tuy nhiên, kết quả giám sát cho thấy, tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021- 2030 chậm, chưa đạt được yêu cầu.

Chính phủ đặt mục tiêu, chậm nhất ngày 31/12/2022, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.

Tuy nhiên, Đoàn giám sát băn khoăn vì đến thời điểm đó chỉ còn 8 tháng, có những quy hoạch chưa xác định xong tư vấn. Do vậy, khả năng không hoàn thành các quy hoạch theo tiến độ là rất cao. Đặc biệt, có thể có trường hợp các quy hoạch cấp dưới được phê duyệt trước sẽ phải điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch cấp trên được phê duyệt sau, ảnh hưởng đến các dự án đầu tư đã được triển khai.

Để tháo gỡ khó khăn trong công tác lập quy hoạch, Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết chuyên đề về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Nghị quyết này sẽ gồm các giải pháp triển khai ngay và cả giải pháp dài hạn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030.

Theo đó, giải pháp cần triển khai ngay có việc cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng chưa lựa chọn được tư vấn. Cho phép lập đồng thời các quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch cấp thấp hơn khi có nội dung không thống nhất với quy hoạch cấp cao hơn theo hướng không phải thực hiện quy trình lập nhiệm vụ quy hoạch…

Trong dài hạn, ông Thanh cho biết, Đoàn Giám sát kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tổng kết toàn diện tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu và các luật, pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Luân Dũng/Tiền Phong