03/08/2021

Đề nghị rà soát diện tích đất, không gian phát triển cây xanh đô thị

Theo đề án “trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025,” trong năm 2021, cả nước sẽ trồng khoảng 182 triệu cây; trong đó riêng cây xanh phân tán 120 triệu cây, tăng 1,5 lần so với năm 2020.

Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, tổng hợp diện tích đất, không gian cho phát triển cây xanh trong các quy hoạch xây dựng đô thị; xây dựng kế hoạch trồng cây xanh đô thị theo từng năm và giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Duy Khương/TTXVN)

Trước đó, ngày 1/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 524/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.”

Mục tiểu của đề án là đến hết năm 2025, cả nước sẽ trồng được một tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội…

Theo kế hoạch thực hiện, năm 2021, cả nước dự kiến trồng khoảng 182 triệu cây; từ năm 2022-2025, trồng bình quân 204,5 triệu cây/năm, trong đó cây xanh phân tán 142,5 triệu cây.

Tại khu vực đô thị, việc trồng cây sẽ được triển khai trên vỉa hè đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường; trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình tín ngưỡng, vườn nhà và các công trình công cộng khác.

Theo nhiệm vụ Chính phủ phân công, Bộ Xây dựng có trách nhiệm rà soát đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị; hoàn thiện chính sách quản lý và phát triển cây xanh đô thị, trong đó bảo đảm không gian, diện tích đất cho phát triển cây xanh sử dụng công cộng theo quy định.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định quỹ đất trồng rừng phòng hộ, đất trồng mới rừng sản xuất; đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị, đất phát triển trồng cây xanh phân tán vùng nông thôn,… làm cơ sở xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án trồng rừng, trồng cây xanh phân tán cụ thể hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025.

Để đảm bảo thống nhất, Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 64/2010/NĐ-CP và Thông tư số 20/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn; chỉ ra các khó khăn, tồn tại, vướng mắc cụ thể của địa phương trong quá trình thực hiện; đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn và các quy định pháp luật.

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố báo cáo thực trạng quản lý cây xanh đô thị, khu công nghiệp, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: số lượng, chủng loại cây trồng; công tác trồng, chăm sóc, duy trì, cắt tỉa, di dời; số lượng, diện tích công viên, vườn hoa; kinh phí cho công tác trồng, phát triển cây xanh đô thị; quy hoạch và quản lý quy hoạch cây xanh trong các đồ án quy hoạch đô thị; quỹ đất và công tác quản lý phát triển vườn ươm…

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 31/8/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Hùng Võ/Vietnam+