10/06/2022

Đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số Quốc gia

Để việc triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số Quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành  phố hiệu quả, thành công, làm cơ sở cho việc triển khai diện rộng, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang chủ trì, phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, các Sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Hướng tới xây dựng thành phố thông minh

Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội Nguyễn Việt Hùng cho biết, việc triển khai Nền tảng địa chỉ số đã được Trung ương và thành phố chỉ đạo trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Thực hiện các kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND, ngày 20.4.2022, về triển khai thử nghiệm Nền tảng Địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng về chuyển đổi số của thành phố. Do vậy, việc triển khai thử nghiệm cần bảo đảm hiệu quả, thành công, làm cơ sở cho việc triển khai diện rộng sau này.

Việc hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở lưu trú, địa điểm du lịch tích hợp với bản đồ số sẽ phục vụ phát triển du lịch thông minh của TP Hà Nội

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, nền tảng địa chỉ số là 1 trong 35 Nền tảng số quốc gia do cơ quan nhà nước chủ quản, doanh nghiệp Việt Nam phát triển, làm chủ công nghệ lõi, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công phục vụ xã hội. Nền tảng này được xây dựng trên cơ sở kế thừa nền tảng địa chỉ bưu chính VPostcode hiện có; gắn biển địa chỉ số đến từng công trình, nhà cửa, địa điểm đã được tạo địa chỉ số; tích hợp với nền tảng bản đồ số quốc gia dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia địa chỉ số, có chức năng chỉ đường, dẫn đường đến được từng địa chỉ số đã được tạo. Nền tảng địa chỉ số sẽ được mở để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng khai thác để xây dựng các bản đồ số chuyên biệt phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp.

“Việc triển khai Nền tảng địa chỉ số sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực, thúc đẩy phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hà Nội thông minh trong thời gian tới” – Phó Giám đốc phụ trách Sở TT&TT Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh.

Trên cơ sở kết quả triển khai thử nghiệm, các cơ quan chuyên môn sẽ đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và mở rộng ứng dụng, khai thác dữ liệu địa chỉ số trong các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của thành phố.

Xác định kịp thời quy trình, lộ trình thực hiện

Vừa qua, Sở TT&TT Hà Nội và đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã làm việc với Sở Giao thông vận tải, Sở Du lịch và Công an thành phố để thống nhất đầu mối, quy trình, lộ trình triển khai rà soát, thu thập, cập nhật các trường thông tin cơ bản thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý bổ sung vào cơ sở dữ liệu địa chỉ số.

Cụ thể, trong lĩnh vực du lịch, Hà Nội sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở lưu trú, địa danh du lịch trên địa bàn, tích hợp với bản đồ số phục vụ phát triển du lịch thông minh của thành phố. Trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành phố tích hợp dữ liệu địa chỉ số của các đối tượng: trụ nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên,… với bản đồ số phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, Nền tảng địa chỉ số sẽ cập nhật các địa điểm dừng đỗ xe buýt, nhà ga, sân bay, bến xe, các công trình cầu đường, biển báo giao thông… phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đỗ Việt Hải cho biết, đối với dữ liệu địa chỉ cầu, đường, công trình giao thông công cộng… Sở đang giao Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có chức năng thực hiện các hoạt động duy tu, bảo trì thường xuyên, đột xuất các công trình trên, có phần mềm quản lý. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp cùng các đơn vị của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam rà soát, cập nhật các dữ liệu còn thiếu, bảo đảm chính xác, đầy đủ. Dự kiến đến ngày 10.6, sẽ hoàn thành dữ liệu cần thu thập.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Hồng Minh, thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND của UBND thành phố, Sở Du lịch đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở lưu trú và danh sách các địa điểm du lịch, Sở Du lịch cũng đã quản lý, quản trị tương đối chính xác. Sở sẽ tiếp tục phối hợp Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam rà soát cơ sở dữ liệu địa chỉ số về du lịch hiện có của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; cập nhật, bổ sung dữ liệu địa chỉ số còn thiếu.

Qua các buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ cho biết, cách thức thu thập cơ sở dữ liệu địa chỉ số chưa thể đồng bộ, “vào khuôn khổ” được ngay. Do đó, Sở TT&TT mong muốn các đơn vị cần thống nhất cách làm để bảo đảm hiệu quả, đồng nhất về bản đồ để thu thập, rà soát chính xác, cử cán bộ đầu mối phối hợp kịp thời. Trong quá trình làm việc có thể phát sinh nội dung, nhiệm vụ, cơ sở dữ liệu, Sở TT&TT và các đơn vị sẽ xem xét, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tiến độ triển khai Kế hoạch số 126/KH-UBND.

Cụ thể, trong lĩnh vực du lịch, Hà Nội sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở lưu trú, địa danh du lịch trên địa bàn, tích hợp với bản đồ số phục vụ phát triển du lịch thông minh của thành phố Hà Nội. Trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thành phố tích hợp dữ liệu địa chỉ số của các đối tượng: trụ nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên,… với bản đồ số phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn . Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, Nền tảng địa chỉ số sẽ cập nhật các địa điểm dừng đỗ xe buýt, nhà ga, sân bay, bến xe, các công trình cầu đường, biển báo giao thông… phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thủ đô.

Văn Anh